Sommermøde 2008

15.–17. august 2008 på Tisvilde Højskole i Nordsjælland og i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Henrik Pontoppidan og (selv)biografien

Temaet dækker både oplæg omkring Pontoppidans selvbiografier samt flere mere generelle brede foredrag om biografien og selvbiografien som genre. Desuden en udflugt til Vejby koblet sammen med et foredrag om maleren J. Th. Lundbye.

Programudvalg: Judy Gammelgaard, Birgitte Nyborg, Johan Rosdahl og Claus Secher. Programmet findes også som PDF-fil til udprintning.

Program

Fredag den 15. august

14.30-15.15: Ankomst og kaffe/te og kage.

15.15: Velkomst og orientering.

15.30-17.30: Lektor Peter Michael Lauritzen:
Ødipus fra Randers – en undersøgelse af forholdet mellem biografi, fiktion og erindring.

18.30: Middag.

20.00-22.00: Lektor, dr. phil. Per Stounbjerg:
Selvbiografien som genre. Undervejs drikker vi aftenkaffe.

Lørdag den 16. august

8.00-9.00: Morgenmad.

9.00-11.00: Lis Møller:
Identitet og erindring – konstitueringen af et moderne erindrings- og identitetsbegreb fra ca. 1700 og frem til begyndelsen af det 20. århundrede. Vi får formiddagskaffe undervejs.

11.00-13.00 : Forfatteren Joakim Garff:
At tegne en nisse med den hat, der gør ham usynlig. Kunsten at biografere – med stadigt sideblik til Søren Aabye Kierkegaard.

13.00-14.00: Frokost.

14.30-16.30: Udflugt til Vejby. Vi mødes ved Vejby Kirke kl. 14.30.
Jens Anker Jørgensen: Lundbye i Vejby. I 1843 tilbragte den unge maler J. Th. Lundbye et par sommermåneder hos vennen P. C. Skovgaard i Vejby. Jens Anker Jørgensen fortæller om den store sommer i Vejby og guider rundt i Lundbyes drømmerige. Vi tager eftermiddagskaffen med.

18.30: Middag.

20.00-22.00: Forfatteren Hans Otto Jørgensen:
Hvad hvis erindringen ikke er andet end endnu en fiktion … Undervejs drikker vi aftenkaffe.

Søndag den 17. august

8.00-9.00: Morgenmad.

9.00-11.00: Forfatteren Flemming Behrendt:
"Når enden er god." Flemming Behrendt om de sidste kapitler af sin biografi om Pontoppidan. Formiddagskaffe undervejs.

11.00-12.00: Evaluering og afslutning.

12.00-13.30: Frokost og afrejse.

PRIS pr. deltager: 2.150 kroner Prisen er inkl. foredrag, fortæring samt indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) – valg angives ved tilmeldingen. Drikkevarer købes separat. Tilmelding inden 1. juli til Gunnar Jørgensen, Kulsvier Huse 21, 3400 Hillerød. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på 500 kroner på Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780, med tydelig angivelse af navn og formål. Restbeløbet betales senest den 1. juli; i modsat fald returneres depositum med fradrag af administrationsgebyr på 75 kroner. Ved afbud efter 1. juli returneres kun halvdelen af deltagerbetalingen; ved afbud efter 15. juli returneres kun en fjerdedel; ved afbud efter 1. august sker ingen refusion. – Max. deltagerantal: 40 personer. Ikke-medlemmer betaler et administrationsgebyr på 75 kroner. Sidste frist for tilmelding er 1. juli.

Enkeltforedrag

Det er muligt at tilmelde sig enkeltforedrag til en pris af 75 kroner pr. foredrag ekskl. fortæring.

Tisvilde Højskole

Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk. Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask; bad og toilet er på gangen. Højskolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden med mulighed for gå- og strandture. En times transport fra København. Tog fra Hillerød Station til døren. Vegetarisk kost kan bestilles på forhånd.

Litteraturliste

Henrik Pontoppidan: Lykke-Per.
– : Minder.
– : Drengeår.
– : Hamskifte.
– : Arv og Gæld.
– : Familjeliv.
– : Undervejs til mig selv.
Morten Pontoppidan: Minder og Oplevelser, 1922.
Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff (red): Pontoppidans breve 1-2, 1997. På www.henrikpontoppidan.dk ligger et meget stort antal breve, inden for og uden for dette udvalg.
Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En Biografi, 2000.