Smaa Romaner

 

Henrik Pontoppidan betegnede fra 1885 og frem en række af sine bøger som "Smaa Romaner". I mere eller mindre ændret form gik disse 18 tekster siden op i udgaven af de tre bind Noveller og Skitser (1922-30), men 1999-2011 udgav Flemming Behrendt for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab de oprindelige førsteudgaver i tre portioner: Smaa Romaner 1885-1890 (1999), Smaa Romaner 1893-1900 (2005) og Smaa Romaner 1905-1927 (2011).

Se oversigt over forholdet mellem noveller og små romaner; en oversigt der i en tidligere version er inkluderet Smaa Romaner 1885-1890.