Smaa Romaner 1905-1927

små romaner 3 små romaner 3

udkom 17. november 2011, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på Gyldendal, 365+287 s. Bogladepris: 200 kr. Tekstudgivelsen, efterskrift og kommentarer: Flemming Behrendt.

Bindet indeholder førsteudgavernes tekst af: Borgmester Hoeck og Hustru (1905), Det store Spøgelse (1907), Hans Kvast og Melusine (1907), Den kongelige Gæst (1908), Et Kærlighedseventyr (1918) og Mands Himmerig (1927).

Foruden i det trykte bind kan Efterskriften læses her på netstedet, og man kan derfra gå direkte til de tekster den citerer eller henviser til.