Det store Spøgelse

Store Spøgelse
1907
Store Spøgelse
1907 omslagets bagside

Udkast

"Det store Spøgelse. En Fortælling". (P) Spejlet, 1902, med tegninger af Knud Larsen. Bragt over tre numre af ugebladet: 22. og 29. juni og 6. juli, i alt en halv snes sider.

Udgaver

Bogen Det store Spøgelse (A) blev udgivet 1.10.1907 på Det schubotheske Forlag i et oplag på 2000 ekspl. Da Gyldendal i 1909 overtog Schubotheske Forlag, blev den resterende del af oplaget udsendt med ændret perm/omslag hvor forlagsnavnet var ændret på forsiden. Hvad der skete med bagsiden er endnu ukendt, og redaktionen efterlyser et eksemplar af denne udformning.

Anden ændrede Udgave (B) i Noveller og Skitser, bd. 2, 1922, s. 7-28. Genoptryk i 1950 og i 2002 (se liste over trykfejl i sidstnævnte der alle stammer fra 1950-optrykket. 1922-oplaget kan derfor anbefales, det er nemt at opdrive antikvarisk).

Smaa Romaner 1905-1927 (2011) rummer en tekstkritisk udgave med noter af A, og i Flemming Behrendts "Efterskrift" kan læses om historiens før- og efterliv.

En synoptisk sammenstilling holder udgaverne P og A over for hinanden og anfører desuden ændringerne i B. En opgave fra SDU af Lotte Ødegaard fra efteråret 2009 analyserer forskellen mellem de to indledninger.

Trykfejl i Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, Gyldendal 2002:

s. 9: Afmagtsfølelse – læs: Afmagtfølelse
s. 11: Mariane gik paa Tid – læs: Mariane gik paa den Tid
s. 12: Den satte sig henne ved Døren – læs: Den satte sig hen ved Døren
s. 15: hun var nær ved at anse sig selv for et rent Utyske – læs: hun var nær ved at anse sig for et rent Utyske
s. 16: "Nej, nej, – det veed A da nok." – læs: "Nej nej, – det veed A da nok."
s. 16: Folk mente, at han havde faaet Samvittighedsskrupler, – læs: Folk mente, han havde faaet Samvittighedsskrupler,
s. 18: for at mødes med Kæresten. – læs: for at mødes med sin Kæreste.
s. 19: Som Tegn paa at hun havde hørt ham – læs: Som Tegn paa, at hun havde hørt ham
s. 31: saa frejdige og livsglade Folk, – læs: saa frejdige og livsglade danske Folk,

En pdf-fil til udprintning og indklæbning af rettelserne kan findes her.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven Det store Spøgelse 1907
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.