Forfatterskabets kortprosa

Af Flemming Behrendt

Oversigt over Pontoppidans skønlitterære prosaarbejder uden for de tre store romaner fulgt fra første til seneste bogudgave inden for forfatterens levetid. Flere oplysninger findes i de to bibliografier HPF 2006 og PCA 1934; løbenumrene fra PCA angiver teksternes kronologiske tilblivelse, uanset at de i bogform måske optræder senere.

PCA-nummeret for de tekster der kan anses for noveller, er angivet i rødt, men sondringen lader sig ikke gennemføre med streng konsekvens. De selvstændige bøgers titler er kursiveret, og det er den anden kolonne der angiver rækkefølgen i denne oversigt der er udfærdiget med henblik på Pontoppidan Selskabets sommermøde 2009. Årstal i parentes efter titler i første kolonne angiver at der er tale om en tidligere version end den der indgår i bogen.

Titler og årstal sammen i kantet parentes angiver, at (dele af) den omhandlede tekst nu indgår i en ny sammenhæng. Hvor der ikke er tale om ændrede versioner, sættes lighedstegn.

Asterisk (*) angiver at teksten/samlingen indgår i Fortællinger I-II (1899).

PCA 4 Efter Ballet Stækkede Vinger 1881        
PCA 5 Tête à tête Stækkede Vinger 1881        
PCA 3 Et Endeligt (1881) (PCA 6) Stækkede Vinger 1881 Folkelivsskildringer II 1890   Et Endeligt 1904  
PCA 7 Kirkeskuden Stækkede Vinger 1881 Kirkeskuden 1897   =Kirkeskuden 1926  
PCA 9 Esther (1882)          
PCA 10 Sommerbillede (1882) [Sandinge Menighed 1883] Folkelivsskildringer II 1890=1882 [Sandinge Menighed 1903]   [=N&S I1 1922]
PCA 12 En Kjærlighedshistorie (1883) PCA 16 i Landsbybilleder 1883     (Ung Elskov 1906) =N&S I 1922
PCA 13 En Fiskerrede (1883) PCA 17 i Landsbybilleder 1883 =Folkelivsskildringer 1888 Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 18 Bonde-Idyl (senere: Idyl) Landsbybilleder 1883   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 8 Vinterbillede (1882) PCA 19 i Landsbybilleder 1883        
PCA 20 Arv Landsbybilleder 1883        
PCA 25 Af Pigen Marthas Historie (1884) Ung Elskov. Idyl 1885     Ung Elskov 1906 =N&S I 1922
Introduktion (1884) Mimoser. Et Familjeliv 1886        
PCA 24 Knokkelmanden (1884) PCA 41 i Fra Hytterne 1887   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 29 Naadsensbrød (1885) PCA 42 i Fra Hytterne 1887   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 32a Nekrolog (1885)          
PCA 38 Ane-Mette (1886) PCA 43 i Fra Hytterne 1887   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 34 Hjærtesorg=Et Grundskud (1885) PCA 44 i Fra Hytterne 1887 =Folkelivsskildringer 1888 Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 45 Hans og Trine PCA 45 i Fra Hytterne 1887 Tilskueren 18872 Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 46 Vandreren. En Epilog PCA 46 i Fra Hytterne 1887   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
PCA 22 Isbjørnen. Et Portræt (1884) PCA 54 Isbjørnen 1887   Isbjørnen 1899*   =N&S I 1922
PCA 26 Fra Landet=Agnete PCA 56 Spøgelser 1888 PCA 264 (Lille Rødhætte 1900)      
PCA 30 Hjærtensfryd. En Fortælling (1885) PCA 39 Hjemmekinesere ... 1886 =PCA 146 Folkelivsskildringer 1888 (Lykke-Per A1 1898)    
PCA 150 Landsbyens Dronning (1889)          
PCA 62 Kasper Kappers Endeligt (1888)   =PCA 146 Folkelivsskildringer 1890      
PCA 153 Ilum Galgebakke (1889) PCA 160 i Skyer 1890   Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 35 To Venner (1885) PCA 16 i Skyer 1890   Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 36 To Gange mødt (1886) PCA 162 i Skyer 1890   Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 149 Den første Gendarm (1889) PCA 163 i Skyer 1890     =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 47 Tro til Døden (1887) Folkelivsskildringer 1888 PCA 163c Skyer 1890 Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
I Kongens Kjole PCA 164 i Skyer 1890   Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 106 Et Offer (1889) PCA 165 i Skyer 1890   Skyer 1899* =Skyer 1906 =N&S I 1922
PCA 190 (Svend) Morgendug (1888) Folkelivsskildringer II 1890 Krøniker 1890 Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 117 Menneskenes Børn (1889) Krøniker 1890   Krøniker 1899*   =N&S I 1922
Sct. Peders List (1889) Krøniker 1890        
PCA 129 Den stærke Skrædder (1889) PCA 181 i Krøniker 1890   Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 210 [Havfruens Sang] (1888) Krøniker 1890   Krøniker 1899*   =N&S I 1922
De Vises Sten PCA 183 Krøniker 1890   Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 184 Præsten og Herremanden Krøniker 1890     (Ung Elskov 1906) =N&S I 1922
PCA 14 Grete Gaasepige (1883/1888) PCA 185 i Krøniker 1890        
PCA 113 Digterliv (1889) PCA 186 i Krøniker 1890   Krøniker 1899*   =N&S I 1922
Præstesækken Krøniker 1890        
Ungdom Krøniker 1890        
PCA 63 Forbandelsen (1888) PCA 189 i Krøniker 1890   (Muldskud) Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 110+144 Vildt (1889) Natur 1890   Vildt 1899   =N&S I 19223
PCA 150 Den sorte Aline. Fortælling. Folkets Almanak 1890 (1889)    
PCA 152 En Bonde (1889) Natur 1890   Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
  Minder 1893   Minder 1899* Minder 1902 =N&S II 1922
  Nattevagt 1894   Skyer 1899* Nattevagt 1905 =N&S II 1922
PCA 102 [Pigen med klumpfoden] (1889) PCA 207 Et Møde (1892) Den gamle Adam 1894 Den gamle Adam 1899*   =N&S II 1922
  Højsang 1896     Højsang 1921 =N&S III 1930
PCA 211 Ørneflugt (1894) PCA 249 Ørneflugt (1897)   PCA 259 i Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 73 En lille By (1889)     Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 218 (Indtoget eller) Den kloge Mand (1896)     Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 248 Naar Vildgæssene drager forbi (1897)     Krøniker 1899*   =N&S I 1922
PCA 193a [En stor Dag] (1891)     Fra Hytterne 1899*   =N&S I 1922
  Lille Rødhætte 1900 To Portrætter 1909   Thora van Deken (sv. 1921) N&S II 1922
  Det ideale Hjem 1900 Das ideale Heim 1912     N&S III 1930
PCA 271 Livets Kilde (1902) Borgmester Hoeck og Hustru (1905)       N&S II 1922
PCA 268 Det store Spøgelse (1902) Det store Spøgelse 1907       N&S II 1922
  Hans Kvast og Melusine 1907     Hans Kvast og Melusine 1920 =N&S III 1930
PCA 270 Den kongelige Gæst (1902) Den kongelige Gæst 1908       N&S II 1922
  Et Kærlighedseventyr 1918       N&S III 1930
PCA 316 De retfærdige Stalbrødre Mands Himmerig 1927 Mands Himmerig 1930   =Mands Himmerig 1961  
PCA 307 Præstens Datter (1918) PCA 332 Rabbinerens Datter (1930)       N&S III 1930
PCA 327 Rejsen gennem Livet (1928) PCA 333       N&S III 1930

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Noveller og Skitser 1922-30:
Bind I (1922), Bind II (1922), Bind III (1930)
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

[1] N&S: Noveller og Skitser I-II, 1922, bd. III, 1930. tilbage
[2] "Hans og Trine. En Efterslet", indgår i flg. udgaver. tilbage
[3] =: På et enkelt punkt (og kun dér iflg. HPF) afviger teksten, nemlig med indførelsen af fortællingens første sætning der giver den en "Decameron-ramme":

Kandidaten, der havde nægtet at deltage i selve Jagten, tog nu Ordet og fortalte følgende:

tilbage