Nyhedsbrev 28

Sommermøde

Årets sommermøde finder sted i weekenden 14.-16. august på Tisvilde Højskole. Temaet er "Henrik Pontoppidans noveller". I sommerens løb vil alle ældre udgaver af teksterne blive lagt op her på netstedet. Se programmet her.

Referat fra årsmødet i selskabet den 19. maj er nu tilgængeligt.

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt