Sommermøde 2009

14.–16. august 2009 på Tisvilde Højskole i Nordsjælland og i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Henrik Pontoppidan og novellen

Novelle, fortælling, short story – kær genre har mange navne – eller måske er det i virkeligheden forskellige teksttyper? Det vil vi diskutere på sommermødet. Både novellen i verden, novellen i Danmark og Pontoppidans noveller vil blive belyst. Det mere direkte skønlitterære bidrag leveres af forfatteren Merete Pryds Helle der vil 0tale om: "Novellens nye liv – i de nye medier". En ikonografisk udstilling om Pontoppidan vil være åben under hele mødet. Årets ekskursion går til Rudolph Tegners Museum og Statuepark i Dronningmølle.

Programudvalg: Judy Gammelgaard, Birgitte Nyborg, Johan Rosdahl og Claus Secher.

Program

Fredag den 14. august

14.30-15.15: Ankomst og kaffe/te og kage.

15.15: Velkomst og orientering.

15.30-17.30: Dr.phil. Claus Secher: Novellen som genre – et litteraturhistorisk perspektiv.

Novellen vil blive præsenteret i et litteraturhistorisk rids fra genrens opkomst i renæssancen og til i dag. Den vil blive perspektiveret i forhold til romanen, novellaen og andre kortprosaformer, og den vil blive præsenteret i dens både realistiske og mere fantastiske fremtrædelsesformer.

18.30: Middag.

20.00-22.00: Cand.phil., dramaturg, studieleder Birgitte Hesselaa: Henrik Pontoppidan som moderne novellist. En læsning af Skyer (1890).

Foredraget undersøger Pontoppidans novellekunst i ”Skyer” som et udtryk for både tradition og modernitet. Mens den klassiske novelle er bygget op omkring "begivenheden", er der i Skyer ofte tale om noget, der snarere må kaldes anti-begivenheder, fx i "Den første Gendarm" og "Illum Galgebakke". Hvori består den særligt pontoppidanske fornyelse af genren?

Undervejs drikker vi aftenkaffe.

Lørdag den 15. august

8.00-9.00: Morgenmad.

9.00-11.00:

Professor Søren Schou giver en nærlæsning af Henrik Pontoppidans "Havfruens Sang" (1890).

Teksten udleveres på mødet.

Vi får formiddagskaffe undervejs.

12.00-13.00: Frokost.

13.30-16.30: Udflugt til Rudolph Tegners Museum og Statuepark.

Rudolph Tegners Museum er et enestående monument for en enkelt kunstner, udtænkt og opført af ham selv – en forening af skulptur, arkitektur og natur. www.rudolphtegner.dk

Vi får en guidet rundvisning og får også selv lejlighed til at gå rundt i statueparken. Vi vil arrangere kørsel til museet i egne biler i lighed med tidligere år.

Vi tager eftermiddagskaffen med.

18.30: Middag.

20.00-22.00: Forfatteren Merete Pryds Helle: Novellens nye liv – i de nye medier.

Søndag den 16. august

8.00-9.00: Morgenmad.

9.00-11.00: Redaktør, cand.mag. Flemming Behrendt: Den pontoppidanske short story, en skalten og valten med genren: skizze, novelle, krønike, lille roman, hvor går grænserne, og flyder stoffet ikke over dem? Tag nu f.eks. "Det store Spøgelse".

11.00-12.00: Evaluering og afslutning.

12.00-13.30: Frokost og afrejse.

PRIS pr. deltager: 2.530 kroner

Prisen er inkl. foredrag, fortæring samt indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) – valg angives ved tilmeldingen. Drikkevarer købes separat.

Tilmelding inden 1. juli til Gunnar Jørgensen, Kulsvier Huse 21, 3400 Hillerød. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på 500 kroner på Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780, med tydelig angivelse af navn og formål. Restbeløbet betales senest den 1. juli . Ved afbud efter 1. juli refunderes kun deltagerbetaling minus depositum. Ved afbud efter den 13. juli sker ingen refusion. – Max. deltagerantal: 40 personer. Ikke-medlemmer betaler et administrationsgebyr på 75 kroner. Sidste frist for tilmelding er 1. juli.

Enkeltforedrag

Det er muligt at tilmelde sig enkeltforedrag til en pris af 75 kroner pr. foredrag ekskl. fortæring.

Tisvilde Højskole

Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk. Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. Højskolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden med mulighed for gå- og badeture. En times transport fra København. Tog fra Hillerød Station til døren. Vegetarisk kost kan bestilles på forhånd.

Litteraturliste

Henrik Pontoppidan: Henrik Pontoppidan: Skyer. Udgivet med efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Gyldendals Paperbacks, 1979. (Denne udgave er et optryk i overensstemmelse med Noveller og Skitser I, (1922) efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk).

Henrik Pontoppidan: Fra hytterne (1905) (senest udsendt separat som Gyldendals tranebog i 1985). Den oprindelige udgave fra 1888 blev i 6 oplag (1953-72) optrykt i Dansklærerforeningens fortræffelige udgave.

Begge novellesamlinger findes inkluderet i Sandinge Menighed og Andre Noveller og skitser. 3. udg. Gyldendal, 2002 hvori også "Havfruens Sang" er at finde.

Nogle enkelte andre Pontoppidan-noveller til lystlæsning findes i: Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser, 3. udg. Gyldendal 2002 og Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser. 3. udg. Gyldendal, 2003.

Interesserede i novellegenren kan orientere sig i: Marie Lund Klujeff: Novellen: struktur, historie og analyse. Gads Forlag, 2002.