Referat af årsmøde

den 19. maj 2009 kl. 18 i Gyldendals kantine, København

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.

Generalforsamlingen valgte Torben Ulrik Zahle som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Johan Rosdahl, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.

Johan Rosdahl:

Beretningsåret begyndte i disse lokaler i 2008 med sangeren og forfatteren Michael Falchs personlige og spændende beretning om betydningen af Lykke- Per.

Sommermødet 2008 foregik på Tisvilde Højskole, som viste sig godt egnet til formålet. Årets tema var biografi og selvbiografi, som vi fik belyst fra forskellige sider. Særlig vil jeg fremhæve den meget personlige og fængslende aften med forfatteren Hans Otto Jørgensen, der læste op af sin egen roman-biografi.

Efterårets program blev lidt smallere end ventet pga. aflysninger, men vi fik da et fint bidrag til den fortsatte diskussion om figuren Schaff i Niels Kofoeds foredrag d. 7. oktober.

I marts i år har vi så haft besøg af oversætteren Maria Pilar Lorenzo, der har omsat Lykke-Per til spansk. Det var en spændende påmindelse om, at det er i den sproglige detalje tolkningen foregår, og derfor er det, at præcisionen bliver så nødvendig.

Og i dette forår – på den første rigtige forårsdag, syntes vi – fik vi en dejlig udflugt til Hornsherred og Nordsjælland, der i øvrigt var et ønske fra årsmødet i 2008, guidet af den meget vidende (og meget talende) tidl. forstander Erling Christiansen fra Grundtvigs Højskole i Hillerød.

Vores bestræbelser på at hverve flere medlemmer har foreløbig resulteret i, at der i hvert fald ikke er et fald i medlemsskaren. Vi vil forsøge at udtænke nye måder.

Sommermødet 2009, som man endnu kan nå at melde sig til, vil handle om novellen – historisk og aktuelt, hos andre forfattere og, selvfølgelig, hos Pontoppidan. Vi har måttet lave en ændring og udskifte Peter Adolphsen med Merete Pryds Helle. Tilmelding til sommermødet bedes foretaget inden d.1.juli.

Flemming Behrendt:

orienterede om netstedet, der p.t. er i den situation, at det tekniske ikke udvikles særligt meget, da der mangler penge, hvorimod det redaktionelle er i stadig udvikling, fordi dette arbejde udføres uden honorar! Til den tekniske del ønskes søgemaskinen udvikles, og Flemming Behrendt meddelte, at bestyrelsen for Pontoppidan Selskabet just havde besluttet at anvende overskuddet på godt 12.000 kroner for 2008 samt de støttepenge, der var indbetalt til netop udvikling af netstedet, 8000 kroner, i 2009, i alt 20.000 til teknisk support. De 20.000 kroner vil kunne række til et års support, og udfylder derfor ikke femårsplanen, men et år er da bedre end ingenting. Selskabet vil forsøge at samle penge til netstedets forsatte udvikling og drift, da det rent faktisk har rigtig mange brugere i det daglige. Desuden orienterede Flemming Behrendt om, at Henrik Pontoppidans brevveksling med de tre Brandes-brødre nu ligger på nettet.

Generalforsamlingen godkendte beretningerne.

3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.

Gunnar Jørgensen forelagde regnskabet for 2009. Årets resultat var 12.451,44 kroner, hvorefter egenkapitalen pr. 1.1.2009 udgør 24.471,33 kroner.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.

Der var ingen forslag om ændring af det nuværende årskontingent på 150 kroner.

5. Valg af revisor.

Selskabets revisor Kristian Gylling havde på forhånd accepteret et genvalg, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

6. Eventuelt.

Et medlem af Selskabet gjorde opmærksom på det bekymrende ved at deltage i Selskabets arrangementer i LiteraturHaus pga. stedets beliggenhed på Nørrebro, der er berygtet pga. bandekrig p.t. Johan Rosdahl svarede, at han havde talt med Poul Opstrup fra LiteraturHaus om det, og at man fra LiteraturHaus’ side ikke mente, at det var farligt at færdes på denne del af Nørrebro. Medlemmet foreslog, at man evt. fandt et lokale på Frederiksberg Gymnasium eller på et bibliotek. Johan Rosdahl lovede, at man i bestyrelsen ville overveje problemet og prøve at finde en løsning. Samtidig nævnte Johan Rosdahl muligheden for at lave et arrangement i samarbejde med Bakkehuset uden at skulle betale lokaleleje, hvilket vakte genklang i salen.

I anledning af Flemming Behrendts 70 års fødselsdag den 23. maj holdt Johan Rosdahl en varm og takfyldt tale til fødselaren, der har været initiativtager til Selskabet og i det daglige, og evig og altid, er på pletten som frontkæmper og arbejdsbi i Selskabet. Selskabets medlemmer bifaldt talen.

Flemming Behrendt kvitterede for talen ved at godtgøre at der fortsat er stort behov for Pontoppidan Selskabet og hjemmesiden til at sikre kvaliteten i det analysemæssige og forskningsmæssige arbejde der pågår vedrørende Henrik Pontoppidan. Flemming Behrendt læste, til skræk og advarsel – op af Kulturministeriets kanon-hjemmeside, hvor Lykke-Per er kanoniseret.

Årsmødedirigent Torben Ulrik Zahle afsluttede årsmødet og takkede for god ro og orden.

Referent: Birgitte Nyborg