Nyhedsbrev 27

Forårets program

Mandag den 9. marts 2009 kl. 19.30:

Præstegård på spansk

Hvordan gør man sprogligt en spansk-katolsk læseverden forholdene begribelige i en dansk, luthersk præstegård for 150 år siden? Det er en af de opgaver som skal løse når man oversætter Lykke-Per til Cervantes' modersmål. Maria Pílar Lorenzo, der er lektor ved Handelshøjskolen i København, fortæller, på dansk naturligvis, om sit arbejde med oversættelsen der udkom i november sidste år.

Mødet finder sted i Literaturhaus, Møllegade 7, København N. Entré for ikke-medlemmer: 40 kroner.

Lørdag den 25. april 2009 kl. 9.45-16.30:

Udflugt til Pontoppidan-steder i Hornsherred og Nordsjælland

Turen foregår med bus. Mødested: Holte Station på parkeringspladsen foran stationsbygningen.

Hornsherred og Nordsjælland er rig på Pontoppidan-minder. Turen vil føre os vidt omkring i det smukke nordsjællandske landskab til mange af de steder, hvor Henrik Pontoppidan har boet og eller arbejdet: Højskolen i Jørlunde, Østby og Hornsherred, Freerslev, Havreholm, Fredensborg og Hillerød. De nedslag, vi gør i Henrik Pontoppidans liv og levned undervejs, vil blive relateret til tidens kulturhistorie og til Pontoppidans kontakt med forfattere som Jeppe Aakjær, Martin Andersen-Nexø og Holger Drachmann, der også havde deres gang i Nordsjælland.

Vores guide bliver foredragsholder, tidligere forstander ved Grundtvigs Højskole, Erling Christiansen.

PROGRAM:
9.45: Mødetid. Programudvalget serverer formiddagskaffe og te, inden vi stiger på bussen.
10.00: Bussen afgår fra Holte Station.
Vi kører til Jørlunde, og via Frederikssund til Hornsherred. Vi gør holdt undervejs.
Frokost i Hornsherred. Stedet er ikke fastlagt endnu.
Turen går til Freerslev, Havreholm, Fredensborg og Hillerød. Vi gør holdt undervejs.
Tilbage til Holte med ankomst kl. 16.30.

Vi håber på en rigtig god tur med godt forårsvejr.

Tilmelding pr. mail til Birgitte Nyborg.
Pris: 125 kroner pr. person for medlemmer. Beløbet indbetales ved tilmelding på selskabets konto: 0297 0010010780 eller pr. giro 10010780. Udgiften dækker frokost. Drikkevarer m.m. er for deltagernes egen regning og købes på stedet. Pontoppidan Selskabet dækker udgiften til foredrag og bustransport for selskabets medlemmer.
Pris for ikke-medlemmer: 200 kroner, der dækker frokost, foredrag og bus.

Tirsdag den 19. maj 2009 kl. 17.00

62.781 enheder Pontoppidan

Hvordan skriver man Pontoppidan ind i litteraturhistorien med 62.000 enh.? Hvordan gjorde Vilh. Andersen, Hakon Stangerup og Grodal det? Og hvad med de endnu kortere versioner, Klaus P. Mortensens i Litteraturhistorier (2004) og Johnny Kondrups i Hovedsporet (2005)? Foredraget er et oplæg til en diskussion af Pontoppidans litteraturhistoriske liv og den seneste version fra 2009.

Foredrag ved mag.art. Lise Busk-Jensen der har skrevet afsnittet om Henrik Pontoppidan i bind 3 af Dansk Litteraturs historie som udkommer i forårets løb.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Johan Rosdahl, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kroner.

Sommermøde

Årets sommermøde finder sted i weekenden 14.-16. august, igen på Tisvilde Højskole. Temaet bliver "Henrik Pontoppidans noveller". I forårets løb vil alle ældre udgaver af teksterne blive lagt op her på netstedet. Se programmet her.

Pontoppidan på Facebook

For at udbrede kendskabet til Pontoppidan og hans selskab blandt yngre generationer har Flemming Behrendt åbnet en Pontoppidan-gruppe på Facebook hvor også selskabets medlemmer er velkomne til at tage del i diskussionen eller høre nyt og small talke om Pontoppidan-udforskningen.

Per el afortunado

Lykke-Per er for første gang udkommet på spansk. Oversætteren er Marie Pílar Lorenzo der er lektor ved Handelshøjskolen i København og medlem af Pontoppidan Selskabet. Den 26. november blev oversættelsen præsenteret om formiddagen for pressen, om aftenen ved et møde i en af byens boghandler, Libreria Tierra de Fuego. Bogen er illustreret med meget fine gengivelser af de otte oprindelige omslagsbilleder til førsteudgaven af Lykke-Per, mens selve oversættelsen bygger på Pontoppidans endelige 4. udgave fra 1918. Ved præsentationen holdt bl.a. Flemming Behrendt en tale om Pontoppidan: "Mellem to krige".

Ljungdalhs skuespil over Pontoppidan

Lykke-Per De Dødes Rige

Jørgen Wilhelmi Ljungdalhs to Pontoppidan-dramatiseringer, Lykke-Per og De Dødes Rige, er nu udkommet i bogform på forlaget Drama. De koster 198 kr. stykket og kan købes i f.eks. Boghallen.dk. Hver af bøgerne er forsynet med et fyldigt "Efterord" af Ljungdalh om hans forhold til romanerne og hans arbejde med at dramatisere, og det endda i to omgange. Torben Wendelboe skriver i sin lektørudtalelse om Lykke-Per: "En stor klassisk dansk roman i klar nutidig dramatisering, en flot præstation fra Ljungdalh; også en oplevelse som læsedramatik", mens Kent Skov ligeledes konkluderer at De Dødes Rige er en "meget vellykket og ambitiøs dramatisering af en romanklassiker, der også fungerer som læsestykke".

Dødsfald

Medlem af Pontoppidan Selskabet Poul Paludan er død den 13. december. Se det sidste han skrev om Pontoppidan i en dialog med Morten Sebber, og se mindeord.

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt