Nyhedsbrev 47

Mødeprogram

Torsdag den 22. maj, kl. 17

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Johannes Riis om "Gyldendal, Pontoppidan og de andre forfattere"

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af bestyrelse og revisor. De siddende medlemmer af bestyrelsen villige til genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en bevarelse af det nuværende på 200 kr.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

8.-10. august

Sommermøde
Litteraturen i historien/historien i litteraturen

Se det fulde program.

_____________________

Den verdenskendte Pontoppidan

Et hold unge IT-specialister på MIT (Massachusetts Institute of Technology) har udviklet en analyse, Pantheon, af personbesøget på Wikipedia og på forskellige kriterier lavet en rangordning af de derfor mest "berømte" borgere på kloden. Blandt de godt 100 danske er Henrik Pontoppidan nr. 14. Det er jo godt skuldret, men det skal dog så lige bemærkes at Karl Gjellerup, med hvem Pontoppidan i 1917 delte Nobelprisen, er nummer 13 på listen! Så meget for den berømmelse der bl.a. bygger på at personen er optalt i mere end 35 forskellige nationers wikipedia. Uden Nobelprisen ville ingen af de to danske forfattere være endt i denne form for verdensberømmelse.