Nyhedsbrev 32

Program

Sommermødet

finder sted på Tisvilde Højskole i dagene 14.-15. august med temaet

Henrik Pontoppidans kønspolitiske tænkning

Se det detaljerede program her. Trykte programmer til fordeling mellem interesserede bekendte kan rekvireres hos selskabets sekretær Gunnar Jørgensen.

Mødet er godkendt som efteruddannelse for dansklærere i gymnasiet/hf af fagkonsulent Susan Mose.

Sommermødet er i år forkortet til to dage, men med samme antal programpunkter som tidligere år. Det har vi bl.a. gjort for at bringe prisen ned, fra 2.500 til 2.000 kr. Formanden, Johan Rosdahl, agerer gerne clearing central mellem mødedeltagende sjællandske medlemmer af selskabet der er parate til at huse vestdanske deltagere natten mellem fredag og lørdag. Tilbud og ønske herom fremsættes til Johan.


Det har vist sig nødvendigt at lægge de fremadskridende, men foreløbige resultater af Flemming Behrendts biografiske forskning under lås og slå. Der er ikke mere direkte adgang til dem. Men selskabets medlemmer kan ved henvendelse til FB få udleveret en personlig kode der giver adgang til den lukkede del af netstedet.

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt