Sommermøde 2010

14.–15. august 2010 på Tisvilde Højskole i Nordsjælland.

Henrik Pontoppidans kønspolitiske tænkning

Sommermødet beskæftiger sig med kønsroller og forskellige måder at være mand og kvinde på i forfatterskabet. Mande- og kvindebeskrivelserne hos Pontoppidan sættes ind i en psykologisk og historisk kontekst, og forskellige faser i forfatterens udvikling diskuteres. Forestillingen om Pontoppidans "mandige prosa" diskuteres. Forfatteren Kirsten Thorup vil belyse, hvordan hun arbejder med mandlige og kvindelige romanfigurer.

Lørdag den 14. august

9.30: Ankomst og velkomst, kaffe og orientering.

10.00–12.00: Dr. phil. Lise Busk-Jensen: Pontoppidans kønsopfattelse.
Om mødre, madonnaer, mimoser og modedamer i mændenes verden.

12.30-13.30: Frokost.

14.00-16.00: Professor Jørgen Dines Johansen: Om kønsforholdet i Mimoser.
Det er alment antaget at Pontoppidan gemmer sig bag og ikke kan identificeres med sine figurer. Dette, hævdes det, gør det vanskeligt at afgøre hvilke normer og værdier teksten står inde for. Spørgsmålet der her bliver stillet til Mimoser, er om den er lige så tvetydig som mange andre Pontoppidan-tekster, eller om det skinner igennem hvad den i højere grad går ind for.

16.00-18.00: Professor Lars Heltoft: Den udfarende ironiker eller den mandige forkynder.
Pontoppidans fortællerpositioner belyst gennem sprogiagttagelse.

18.30: Middag.

20.00-22.00: Forfatteren Kirsten Thorup: Mandlige og kvindelige romanfigurer.
Med udgangspunkt i sit eget forfatterskab vil Kirsten Thorup belyse, hvordan hun arbejder med mandlige og kvindelige romanfigurer.

Søndag den 15. august

8.00-9.00: Morgenmad.

9.00-11.00: Tisvilde – 100 års kulturhistorie v/ Chr. Friis.
Rundvandring i Tisvilde Bakker.

12.00-13.00: Frokost.

13.00-15.00: Teori og praksis.
Om kærlighed, erotik og seksualitet i realismens tid, belyst med eksempler fra liv og forfatterskab hos Amalie Skram, Henrik Pontoppidan og Erik Skram. PhD Janet Garton, dr.phil. Judy Gammelgaard og cand.mag. Flemming Behrendt samtaler med hinanden og salen.

15.00-16.00: Evaluering, afslutning, afrejse.

PRIS pr. deltager: 2000 kroner. Studenterrabat: 50% (studiekort skal forevises).

Prisen er inkl. foredrag, fortæring samt indkvartering i enkelt- eller dobbeltværelse (prisen er den samme) – valg angives ved tilmeldingen. Drikkevarer købes separat. Det er muligt at overnatte på højskolen natten mellem fredag og lørdag mod et tillæg på 475 kr (750 kr. for par) inkl. Morgenmad. Dette aftales direkte med højskolen.

Tilmelding til Gunnar Jørgensen, Kulsvier Huse 21, 3400 Hillerød. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af depositum på 500 kroner på Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780, med tydelig angivelse af navn og formål. Restbeløbet, 1500 kroner, indbetales senest den 25. juli. Ved afbud efter den 1. august sker ingen refusion. – Max. deltagerantal: 40 personer. Ikke-medlemmer betaler et administrationsgebyr på 100 kroner.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse for gymnasie- og hf-lærere af fagkonsulent Susan Mose.

Enkeltforedrag: Det er muligt at tilmelde sig enkeltforedrag til en pris af 125 kroner pr. foredrag, ekskl. fortæring.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser – alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. Højskolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden med mulighed for gå- og strandture. En times transport fra København. Tog fra Hillerød Station til døren. Vegetarisk kost kan bestilles på forhånd, ring til højskolen.

Litteraturliste

Henrik Pontoppidan: Især: Mimoser (1886) i: Behrendt (red.) Smaa Romaner 1885-1890 (1999); Nattevagt (1894), Det ideale Hjem (1900) i: Behrendt (red.) Smaa Romaner 1893-1900, (2004)

Amalie Skram: Constance Ring (1885; findes i serien Danske Klassikere, udg. af Janet Garton, 2007), Lucie (1888) – dertil Pontoppidans anmeldelse) – Professor Hieronimus (1895).

Erik Skram: Gertrude Colbjørnsen (1879; findes i Danske Klassikere og på Nettet (www.adl.dk) udg. af Janet Garton), Agnes Vittrup (1897).

Jon Helt Haarder: "Litteraturens køn hos Pontoppidan" (2001) og "Den mandhaftige Lykkeper" (2006).

Se også opslaget "mandig" i Leksikon.