Nyhedsbrev 30

Forårets program

Mandag den 1. marts kl. 19.30:

Nattevagt. Om Henrik Pontoppidan i undervisningen

Adjunkt ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU Svend Skriver. Har skrevet Ph.d.-afhandling om "Europæere i 1800-tallets danske litteratur" (2007), bog om Jens Baggesen (Oprørets æstetik, 2006), om Kaj Munk i Danske digtere i det 20. århundrede (2002) m.v. Tidligere litteraturredaktør på Ekstra Bladet.

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakken 5, 2000 Frederiksberg. Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

Torsdag den 22. april kl. 19.30:

"Eventyrets Land. Henrik Pontoppidan og den jyske vestkyst" –

Flemming Behrendt følger Pontoppidan fra Skagens Gren til Ho Bugt

Mødet er arrangeret af Varde lokalhistoriske Forening og finder sted i Medborgerhuset, Storegade 57.

Onsdag 28. april kl. 17.00:

Pontoppidan som fødselshjælper

Forfatter og formand for Dansk Forfatterforening Lotte Garbers fortæller hvor Henrik Pontoppidans forfatterskab satte gang i hendes eget.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kroner.

--------------------------------------

Sommermødet

finder sted på Tisvilde Højskole i dagene 13.-15. august med temaet

Kønsroller og seksualitet i Henrik Pontoppidans forfatterskab

Blandt oplægsholderne vil være Kirsten Thorup, Lise Busk Jensen og Jørgen Dines Johansen. Oplysninger om detaljeret program, pris og tilmelding er undervejs.

Mødet er godkendt som efteruddannelse for dansklærere i gymnasiet/hf af fagkonsulent Susan Mose.

--------------------------------------

Det har vist sig nødvendigt at lægge de fremadskridende, men foreløbige resultater af Flemming Behrendts biografiske forskning under lås og slå. Der er ikke mere direkte adgang til dem. Men selskabets medlemmer kan ved henvendelse til FB få udleveret en personlig kode der giver adgang til den lukkede del af netstedet.

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt