Nyhedsbrev 31

Forårets program

Torsdag den 22. april kl. 19.30:

"Eventyrets Land. Henrik Pontoppidan og den jyske vestkyst" –

Flemming Behrendt følger Pontoppidan fra Skagens Gren til Ho Bugt

Mødet er arrangeret af Varde lokalhistoriske Forening og finder sted i Medborgerhuset, Storegade 57. Der er gratis adgang for selskabets medlemmer.

Onsdag 28. april kl. 17.00:

Pontoppidan som fødselshjælper

Forfatter og formand for Dansk Forfatterforening Lotte Garbers fortæller hvordan Henrik Pontoppidans forfatterskab satte gang i hendes eget.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretninger ved formanden, Johan Rosdahl, og bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Forslag til ændring af vedtægter. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Birgitte Nyborg og Claus Secher ønsker ikke genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 40 kroner.

Sommermødet

finder sted på Tisvilde Højskole i dagene 14.-15. august med temaet

Henrik Pontoppidans kønspolitiske tænkning

Se det detaljerede program her. Trykte programmer til fordeling mellem interesserede bekendte kan rekvireres hos selskabets sekretær Gunnar Jørgensen.

Mødet er godkendt som efteruddannelse for dansklærere i gymnasiet/hf af fagkonsulent Susan Mose.

Sommermødet er i år forkortet til to dage, men med samme antal programpunkter som tidligere år. Det har vi bl.a. gjort for at bringe prisen ned, fra 2.500 til 2.000 kr. Formanden, Johan Rosdahl, agerer gerne clearing central mellem mødedeltagende sjællandske medlemmer af selskabet der er parate til at huse vestdanske deltagere natten mellem fredag og lørdag. Tilbud og ønske herom fremsættes til Johan.


Det har vist sig nødvendigt at lægge de fremadskridende, men foreløbige resultater af Flemming Behrendts biografiske forskning under lås og slå. Der er ikke mere direkte adgang til dem. Men selskabets medlemmer kan ved henvendelse til FB få udleveret en personlig kode der giver adgang til den lukkede del af netstedet.

Vi minder medlemmerne af selskabet om at de kan få deres navn og adresse optaget på den åbne medlemsliste. Henvendelse herom kan ske til Flemming Behrendt