Nyhedsbrev 38

Mødeprogram

Pontoppidan Selskabets årsmøde:
Tirsdag 22. maj kl. 17.00

Om betydningen af ingenting. Hvad laver Lykke-Per i Thy?

Carsten Jensen (f. 1952) er mag.art. i litteraturvidenskab fra KU, har et stort essayistisk forfatterskab bag sig og udgav i 2006 den prisbelønnede roman Vi, de druknede.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse og revisor. De siddende medlemmer er villige til genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en bevarelse af det nuværende på 200 kr.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner.

Fredag 10.-søndag 12. august
Pontoppidan Selskabets sommermøde

Henrik Pontoppidan og verdenslitteraturen

Se det fulde program.