Nyhedsbrev 34

Pontoppidan Selskabets årsmøde

Mandag 30. maj kl. 17.00:

Måder at skrive romaner på

Kristian Bang Foss reflekterer over eget forfatterskab set i forhold til Henrik Pontoppidan. Bang Foss (f. 1977) er udgået fra Forfatterskolen. Efter debuten med romanen Fiskens vindue i 2004 vandt han megen anerkendelse for sin næste roman Stormen i 99 fra 2008. I 2011 fik han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Læs bogen og kom den 30. maj i dialog med forfatteren.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl, og rapport fra bestyrelsens projektansvarlige, Flemming Behrendt.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse og revisor. Flemming Behrendt og Judy Gammelgaard ønsker ikke genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til 200 kr.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet. Efter dagsordenens behandling er Gyldendals Forlag vært for en lettere servering.

Mødet finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, Opgang B, 3. sal (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner.

Fredag 12.-søndag 14. august

Sommermødet: Realismer. Bang og Pontoppidan. Stuk og De Dødes Rige

Se det detaljerede program. Vi opfordrer selskabets medlemmer til at agitere for programmet. Send eventuelt redaktøren nogle email-adresser på folk du tror gerne vil se programmet.

Johan Rohdes Pontoppidan-portræt

Flemming Behrendts forskningsprojekt: at finde den tabte version af Johan Rohdes maleri af Pontoppidan på Frederiksborgmuseet, blev gennemført den 17. marts på Statens Museum for Kunst af bevaringschef, dr.phil. Jørgen Vadum og hans forskningsteam. Resultatet var en bekræftelse af teorien om maleriets historie: tydelige spor af tidligere versioner fremtræder på røntgenfotograferingen. Undersøgelsen blev video-filmet, og resultatet vil indgå i den udstilling om Pontoppidan-portrætter som Frederiksborg Museet gennemfører i 2012. Tak til OAK Fonden og tre af selskabets medlemmer for bidrag til finansiering af undersøgelsen.

Pontoppidans "forsvundne" breve

Den 3. april blev små 300 breve fra Henrik Pontoppidan til forlæggeren Aage Hirschsprung budt til salg hos auktionsfirmaet Bruun Rasmussen til et minimumsbeløb på 100.000 kr. Brevene fandt ingen køber parat til at betale den pris. Men siden har Det Kongelige Bibliotek erhvervet brevene. Brevene har været kendt i mange år i Pontoppidan-forskningens inderkreds, og Flemming Behrendt har i salgets anledning skrevet en stor artikel om Henrik Pontoppidan som "Censor hos den ideale forlægger" til tidsskriftet Bogens Verden. Det er en fortælling også om Pontoppidans forhold til det jødiske miljø der så afgørende præger romanen Lykke-Per. Artiklen kan læses her på netstedet hvor også de 278 breve til Hirschsprung-familien er lagt op i kommenteret stand af Henrik Loft Nielsen og Flemming Behrendt.

Afviklingsroman

I et stort interview om Lykke-Per i Kristeligt Dagblad 14. maj 2011 siger forfatteren Ida Jessen bl.a.: "Per er på mange måder et moderne menneske. Han er narcissist. I det øjeblik, hans mål er inden for rækkevidde, mister han interessen for det, hvilket gør ham til en meget gådefuld person. Man kalder bogen for en udviklingsroman, men den udvikling, Per gennemgår, er måske mere en afvikling. Han forkaster alt og evner ikke at tage noget til sig."