Den projektansvarliges rapport

I efteråret 2010, op til selskabets tiårs jubilæum, lancerede jeg et forskningsprojekt til undersøgelse af Johan Rohdes portræt af Henrik Pontoppidan, angiveligt malet i 1895. Udforskningen omfattede en røntgenundersøgelse af billedet på Frederiksborgmuseet. Den fandt sted på Statens Musseum for Kunst i marts 2011 efter at først medlemmer af selskabet, dernæst OAK-fonden havde ydet bidrag, i alt 27.200 kr. Undervejs udviklede planen sig til at omfatte ikke alene 1) en visuel dokumentation i form af videooptagelser (ved Søren Kuhn) af undersøgelsen og interviews med de implicerede, bevaringschef Jørgen Wadum, SMK, og undertegnede, men 2) en hel dokumentarfilm til tv- og anden brug. Selve dokumentation lod sig, nogenlunde, finansiere af de rejste midler.

Herefter har vi ikke kunnet komme videre trods flere, men afslåede fondsansøgninger. Da planen også omfatter en udstilling i 2012 på Frederiksborgmuseet, eller måske Nivågård Samlingen, omkring Rohdes - eller alle - portrætter af Henrik Pontoppidan, gives der forhåbentlig mulighed for en videre behandling af det filmiske stof. I mellemtiden er det ikke-filmiske stof fremlagt på Internetportalen i form af fire illustrerede artikler af Troels Filtenborg, SMK, Gertrud Hvidberg-Hansen fra Odense Bys Museer, Thorkild Skjerbæk (fra 1974) og Flemming Behrendt/undertegnede. Det har indtil nu været et yderst vellykket projekt der har bragt afgørende nyt stof frem om sammenhængen mellem Pontoppidan og Rohde.

Et andet projekt, længe undervejs, er nu afsluttet: En søgemaskine til netstedets stadigt voksende brevmasse som gør det muligt at finde vej til helt specifikke sammenhænge. Hvor f.eks. nævnes i brevvekslingen mellem Pontoppidan og brdr. Brandes De Dødes Rige? Søgemaskinen finder straks ni svar med link til de respektive breve.

Selskabets bestyrelse bevilgede efter årsmødet i 2009 20.000 kr. til søgemaskinens udvikling der er fremstillet af vores mangeårige, men andetsteds stadigt mere travle programmør Jesper Brunholm Scharff der dog stadig finder tid til at hjælpe redaktionen med hverdagens tekniske småproblemer. Men det vil nok være fornuftigt at søge efter hans afløser. Hvis medlemmer af selskabet kan føre os frem til mulige kandidater med den fornødne indsigt der uden nævneværdigt verderlag vil hjælpe os, er vi meget interesserede.

Således har det omsider været muligt at tømme kassen for midler til videnskabelige formål, og vi må nok i fremtiden have lige så stramme livremme som i de nationale, danske og franske, økonomier. Men Henrik Loft Nielsen og jeg fortsætter da vores udbygning af Netstedet der nu omfatter over 5.000 sider hvoraf hovedparten vel er breve; men også sekundærlitteraturen og mængden af originale Pontoppidan-tekster vokser støt. Netstedet besøges af 11.000 unikke brugere om måneden der kigger på tilsammen 50.000 sider. På nordisk niveau et meget flot resultat.

Selv trækker jeg mig i de kommende to år tilbage til en plads som korresponderende medlem, så jeg kan få gjort den biografi færdig der nu for mange år har været undervejs. Jeg takker selskabets medlemmer for den tillid I har vist mig ved i mere end et tiår at have givet jeres tilslutning i aktiv medvirken og medleven.

Nantes, 23. maj 2011.
FLEMMING BEHRENDT