Henrik Pontoppidan og verdenslitteraturen

Sommermøde i Pontoppidan Selskabet

10.-12. august 2012 på Tisvilde Højskole, Tisvildeleje.

Fredag den 10. august

14.00-15: Ankomst, indkvartering. Kaffe/te og kage.

15.00: Velkomst v. Johan Rosdahl

15.15: Mads Rosendahl Thomsen: Hvad er dansk verdenslitteratur?

Siden 2000 er verdenslitteratur kommet på dagsordenen i litteraturstudier efter i mange år ikke at have haft nogen særlig opmærksomhed. I foredraget introduceres der til hovedårsagerne til denne fornyede interesse og de problemstillinger, som der står i centrum i studiet af litteratur, der sætter sig varige spor i andre lande. Herpå vil der blive lagt op til en diskussion af på hvilke måder det giver mening at tale om "dansk verdenslitteratur".

18.30: Middag.

20.00: Peer E. Sørensen: Lukacs' teori om romanen med Lykke-Per og Niels Lyhne som eksempel.

Lørdag den 11. august

8.00: Morgenmad.

9.00: Søren Schou: Lucky Per

Lykke-Per er langt om længe blevet oversat til engelsk – som Lucky Per. I den anledning skrev den fremtrædende amerikanske litterat Fredric Jameson en udførlig anmeldelse (her i oversættelse fra London Review of Books), der på én gang fremhæver det unikke ved romanen og relaterer den til den samtidige europæiske og amerikanske litteratur af bl.a. Balzac, Maupassant og Henry James. Søren Schou fremlægger og diskuterer Jamesons synspunkter.

Formiddagskaffe.

11.00: Anna Sandberg: Lykke-Per og naturen – mellem Niels Lyhne (1880) og Malte Laurids Brigge (1910)

I tre moderne dannelsesromaner omkring 1900: Niels Lyhne, Lykke-Per og Malte Laurids Brigge gentænkes forholdet mellem menneske og ydre natur. Hvilken ny funktion får naturen i litteraturen i denne periode af industrialisering og urbanisering: Er den en ressource eller et tilflugtssted, udgør den et rum for erobring eller for en ny samhørighed? Foredraget vil læse de tre værker i et økokritisk lys og se på, om Pontoppidans natursyn kan siges at udgøre en mellemstation mellem J.P. Jacobsens Lyhne-roman og Rilkes symbolistiske Malte-roman – denne triangulære sammenligning er også et forsøg på at udvide den traditionelle komparative undersøgelse af Niels Lyhnes indflydelse på tysk litteratur og Rilke.

13.00: Udflugt med frokost i det grønne.

16.00 – 17.30: Dan Ringgaard: Landmålere

I litteraturens kartografi indtager landmåleren en helt særlig rolle. Han står for forbindelsen imellem kortets overblik og den faktiske topografi, imellem et liv der lader sig placere i en sammenhæng, og som lader sig overskue og forstå, og en sanselig tilstedeværelse i en verden hvis mening og struktur ikke umiddelbart kan begribes. Jeg vil se på fire landmålere i tre romaner: Henrik Pontoppidans Lykke Per, Franz Kafkas Slottet og Thomas Pynchons Mason & Dixon. De tre romaner tegner en litteraturhistorie op igennem det 20. århundrede, men de danner også en konstellation af tre tekster som ikke er påvirket af hinanden, som er spredt i tid og rum, og som tilsyneladende kun er holdt sammen af et fælles motiv. Hvilke nye sider af Lykke-Per og Pontoppidan træder frem af denne verdenslitterære samtale?

18.00: Middag.

19.30 – 21.30 : Forfatteren Kim Leine i "Kaminpassiar" med Gita Pasternak og deltagerne om sit forfatterskab primært med udgangspunkt i romanerne Kalak (2007), Tunu (2009) og Profeterne i Evighedsfjorden (2012).

Søndag den 12. august

8.00-9.30: Morgenmad (og afrydning af værelser).

9.30-11.30: Opsamling v/ Johan Rosdahl og foredragsholderne. Paneldebat

11.30-12.00: Evaluering og afslutning.

12.00-13.30: Frokost og afrejse.

PRIS pr. deltager: 2700 kroner. Pris for medlemmer af selskabet: 2600 kr. (tillæg for enkeltværelse: 200 kr.) Enkeltværelser i begrænset omfang.

Prisen er inkl. foredrag, fortæring samt indkvartering (enkelt- eller dobbeltværelse angives ved tilmeldingen, og vi prøver at imødekomme ønskerne bedst muligt). Drikkevarer købes separat.

Tilmelding til Kristian Nellemann senest d. 1. juni 2012. Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af et depositum på 500 kr. til Pontoppidan Selskabets bank- og girokonto (0297) 0010010780, med tydelig angivelse af navn og formål. Restbeløbet betales senest 15. juni. Ved afbud efter 1. august sker ingen refusion. Som tilmeldt får man tilsendt yderligere forslag til litteraturlæsning.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse for gymnasie- og hf-lærere af fagkonsulent Susan Mose.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser – alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. Højskolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden med mulighed for gå- og strandture. En times transport fra København. Tog fra Hillerød Station til døren. Vegetarisk kost kan bestilles på forhånd, ring til højskolen.

Litteraturliste

Henrik Pontoppidan: Lykke-Per. Fremtrædende eksperter foretrækker trebinds-udgaven fra 1905/1906. Men der er mange muligheder, følg linket.

J.P. Jacobsen: Niels Lyhne, Borgen/DSL, 2008

Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigges optegnelser, Gyldendal 2005

Franz Kafka: Slottet, Gyldendal paperback 2003 (Villy Sørensens oversættelse fra 2001)

Thomas Pynchon: Mason & Dixon, Tiderne Skifter 2004.

Fredric Jameson: Kosmisk neutralitet.

Til baggrund:

Mads Rosendahl Thomsen (red.): Verdenslitterær kritik og teori (2008)

Jørn Erslev Andersen et al. (red.): Dansk Verdenslitteratur i Bogens Verden 4/2006.

David Damrosch: What Is World Literature? (2003)

Theo D'haen et al. (red.): The Routledge Companion to World Literature (2011)