Georg Lukács

(1885-1971), ungarsk filosof og litteraturkritiker. Fra 1918 marxist og aktiv i den kommunistiske bevægelse. De fleste af hans værker er skrevet på tysk. I 1914-15 udarbejdede han en afhandling, Die Theorie des Romans, "et historisk-filosofisk forsøg over den store episk form", som blev trykt, først i et tidsskrift, derefter i 1920 som bog. 1962 forsynede han et optryk med et forord. I denne afhandling udnævner han Lykke-Per til en roman på højde med Cervantes' Don Quijote. De to romaner er ene om at opfylde hans strenge kriterier for den store roman. Se uddraget om Lykke-Per. Afhandlingen er oversat til dansk af Rolf Reitan, Forlaget Klim Århus 1994: Romanens teori, genoptrykt i 2005.