Litteraturen i Historien/
Historien i Litteraturen

Pontoppidan Selskabets sommermøde 8.-10. august 2014 på Tisvilde Højskole i Nordsjælland

Fredag den 8. august

14.00-15.00: Ankomst, indkvartering. Kaffe/te og kage.

15.00: Velkomst v. Johan Rosdahl.

15.15: Ulrik Langen: Forholdet imellem litteratur og historie.

Hvorfor udstødte historikerne fortællingen fra deres fag, og hvorfor tøver vi med at invitere den hjem igen? Måske fordi vi er bange for, at den litterære form vil forplumre opfattelsen af den fortid, vi mener at have en slags patent på. Måske er vi bekymrede for, at læserne ikke længere vil kunne kende forskel på fakta og fiktion. I oplægget vil forholdet mellem historieskrivning og fortælling, mellem videnskab og kunst blive diskuteret.

Ca. 17.00: Leje af cykler i "Servicehjørnet", Hovedgaden 54 (2 minutter fra højskolen). Pris: 100 kr. Se programpunkt lørdag kl. 13.30.

18.30: Middag.

20.00: Mads Rosendahl: Det historiske som af- og genfortryllelse – især med henblik på Det forjættede Land.

Lørdag den 9. august

8.00: Morgenmad.

9.00: Flemming Behrendt: Pontoppidans jøder.

Kan og skal man sætte sig ud over det "racistiske" i Pontoppidans fremstilling og brug af jøden for at finde ind til værdier der hæver ham over Historien?

10.45: Formiddagskaffe.

11.00: Lilian Munk Rösing: Mod historismen.

Med al respekt for den historiske tilgang til litteraturen vil foredraget stille spørgsmålet, om den ikke risikerer at reducere litterære tekster til dokumenter, litteraturforskere til arkivarer og litteraturforskning til vidensophobning. Som den slovenske filosof Slavoj Zizek skriver det: Historisterne forsømmer at beskæftige sig med sandhedsværdien i de tekster, de behandler. De kan forklare det verdenssyn, der kommer til udtryk i en tekst, som resultatet af de magtinteresser, der gjorde sig gældende på dens tid. Men de glemmer at stille det, som Zizek kalder det naive, men nødvendige spørgsmål: Er der en sandhed at hente i denne tekst? — Det er muligt, at man delvist kan forklare Shakespeares Hamlet som resultatet af striden om den skotske tronarvefølge. Men når generationer af læsere har ladet sig fængsle af Hamlet, når generationer af instruktører har sat stykket op, når generationer af filosoffer har spekuleret over det, er det på grund af de store etiske og eksistentielle spørgsmål, som værket rejser. — Med nedslag forskellige steder i Pontoppidans forfatterskab vil foredraget prøve at indkredse forskellen på en læsning, der går efter historisk viden, og en læsning, der (også) går efter "sandhed".

12.45: Frokost.

13.30: Udflugt i det grønne. Cykeltur i Tisvilde Hegn med Ellen og Peter Sprechler som lokalkendte guider (cykelleje: 100 kr.) eller: gåtur langs stranden med Flemming Behrendt.

16.00: Karin Esmann Knudsen: Fiktionen i historien/historien i fiktionen.

Forelæsningen vil sætte spot på Pontoppidans anvendelse af haven i udvalgte romaner og noveller. Emnet ligger i forlængelse af mit igangværende forskningsprojekt, der undersøger samspillet mellem konkrete, fysiske haver og deres fremtræden som litterært topos. Baggrunden er en grundlæggende interesse i fornyelse af den historiske læsning i danskfaget, i de gymnasiale uddannelser såvel som på universitetet. Hvilke historiske forestillinger ligger indlejret i de litterære tekster, hvordan fremtræder de, hvilke sammenhænge indgår de i, – og hvordan stemmer de overens ed læserens forestillinger? Haven er en sådan forestilling og har fra gammel tid været opfattet som en heterotopi, et 'andet sted', hvor følelser, livsfylde, indsigt etc. kunne udfolde sig. Hvilken rolle spiller haverne hos Pontoppidan? I hvor høj grad trækker han på traditionelle paradisforestillinger, i hvor høj grad er hans brug af haven særlig for ham, og hvordan indgår den i den historiske samtid, han skriver ind i?

18.00: Middag.

19.30: Fra en praktikers synspunkt: Ib Michael i "kaminpassiar" med Gita Pasternak og deltagerne om sin seneste roman Himlen brændte (2013). Et fokus vil være hvordan Ib Michael bruger historien i fiktionen.

Ib Michael er en af Danmarks mest læste forfattere og hans bøger er oversat til mange sprog. Fra Troubadurens lærling (1984) over Kilroy Kilroy (1989), erindringsromanerne Vaniliepigen (1991), Den tolvte rytter (1993) og Brev til månen (1995) helt frem til den seneste Himlen brændte (2013) bruger Ib Michael en fascinerende blanding af benhård realisme og sprudlende overskridelse af vores normale, rationelle måde at beskrive verden på. DNV= dansk normalvirkelighed er ikke nok for Ib Michael: verden er ikke et uni-vers, men et multivers. Det er den skrivemåde der i andre sammenhænge er blevet kaldt magisk realisme, men også den betegnelse synes for snæver. Som hos japaneren Murakami er det virkeligheden selv der er på spil. Og til denne diskussion bruger Ib Michael både den store Historie, sin egen biografi og vores allesammens almene erfaringer sådan som de foreligger i myter, sagn og fortællinger.

Søndag den 10. august

8.00-9.15: Morgenmad og afrydning af værelser.

9.15-10.45: Christoffer Boe og Simon Pasternak: Spies & Glistrup – om forholdet mellem fiktion og historisk virkelighed.

Med udgangspunkt i arbejdet og polemikken om spillefilmen Spies & Glistrup (2013) fortælles om Boe og Pasternaks arbejdsproces og om hvilke grænser og indsigter, der ligger i at bruge fiktionens greb på den virkelige historie. Kan fiktionens sandhed noget som den faktuelle ikke kan?

10.50: Opsamling v/Johan Rosdahl og foredragsholderne. Paneldebat.

11.45: Evaluering og afslutning.

12.15-13.30: Frokost og afrejse.

PRISER For ikke medlemmer: 3000 kroner. For medlemmer: 2500 kroner. For medlemmer i delt dobbeltværelse: 2400 kroner. For medlemmer som er pensionister (fyldt 65 år ved kursets start): 2000 kroner. Deltagelse i alle møder samt fuld fortæring uden overnatning på højskolen: 1500 kroner. For studerende: 1000 kroner (max. 5 personer, først til mølle-princippet), må eventuelt påregne sovesalsløsning.

Tilmelding senest 1. juni og indbetaling af det fulde beløb senest 1. juli til selskabets kasserer Kristian Nellemann, Hoffmeyersvej 14, 2000 Frederiksberg på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Ved framelding får man beløbet tilbage, dog med fradrag på 20% såfremt det sker senere end 10 dage før mødets start.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Sune Weile.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser – alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. Højskolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på stranden med mulighed for gå- og strandture. En times transport fra København. Tog fra Hillerød Station til døren. Vegetarisk kost kan bestilles på forhånd, ring til højskolen.