Nyhedsbrev 45

Mødeprogram

Torsdag 12. december kl. 19.30

Den ukendte anden

En aften med Karl Gjellerup v/Johan Rosdahl.

Alle kan huske at Henrik Pontoppidan i 1917 måtte dele Nobelprisen med en vis Karl Gjellerup. Men hvem var han? Og hvad stod han for? Ingen husker hans værker, og han læses stort set ikke længere. Det vil vi råde bod på ved at præsentere forfatterskabet og give smagsprøver på Gjellerups skrivemåde.

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg. Arrangementet er gratis for medlemmer, andre betaler 50 kr i entré.
Selskabet serverer lidt julegodter i løbet af aftenen.

Lørdag den 18. januar 2014, kl. 13.00-18.00

Menneskesynet hos Thomas Mann og Henrik Pontoppidan

Set i lyset af antropologiens historie. Foredragsholder: Børge Kristiansen.

Kl. 13-15: Nihilistisk frihed fra og antropologi hos Thomas Mann.
Kl. 15-16: Pause
Kl. 16-18: Henrik Pontoppidans lille roman Den gamle Adam i lyset af dens antropologiske kontekst.

Tid og sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44 (over gården), Kbh. K. – Seminaret er arrangeret i samarbejde med Det Danske Thomas Mann Selskab. Der er kun adgang for medlemmer af de to selskaber, og tilmelding forudsættes; den kan ske fra og med 2. december til Mann-selskabets sekretær, Flemming Zimling på email-adressen: f-zimling@webspeed.dk eller telefon 45 88 80 24. Opgiv om du vil komme til hele programmet eller kun ét af foredragene.

Hvad siger han?

Selskabet har af de indsamlede støttemidler fra medlemmerne bekostet en udtrækning hos Det Danske Filminstitut af Pontoppidan-afsnittet fra Forfatterfilmen fra 1922. Den er lagt op på Youtube: Efter en spadseretur langs Alssund1 sætter Pontoppidan sig på stenbænken ved Dybbøl Banke (i et glimt ser man møllen ud til højre i billedet) og snakker – i en stumfilm. Filmens øvrige afsnit var med Georg Brandes, Vilh. Andersen, Sophus Michaëlis og Johs. V. Jensen. Netstedets redaktion efterlyser en mundaflæsning af Pontoppidans ord i filmen. Henvendelse til Flemming Behrendt.

 
[1] Alssund: ikke som oplyst af Hans Hertel i kronik i Politiken 21.12.1989 "ved Øresund". tilbage