Nyhedsbrev 46

Mødeprogram

Lørdag den 18. januar 2014, kl. 13.00-18.00

Menneskesynet hos Thomas Mann og Henrik Pontoppidan

Set i lyset af antropologiens historie. Foredragsholder: Børge Kristiansen.

Kl. 13-15: Nihilistisk frihed fra og antropologi hos Thomas Mann.
Kl. 15-16: Pause
Kl. 16-18: Henrik Pontoppidans lille roman Den gamle Adam i lyset af dens antropologiske kontekst. Se foredraget.

Tid og (nyt) sted: Auditorium 7, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 1. sal. Der vil være adgang til lokalet fra kl. 12.30. I pausen har vi adgang til Kældercaféen, Købmagergade 44 (over gården) hvor man mod kontanter vil kunne købe dels diverse drikkevarer, dels Børge Kristiansens monografi Thomas Mann. Digtning og tankeverden og Hermann Kurzkes biografi Thomas Mann. Livet som kunstværk, begge bøger (udkommet på forlaget Rosenkilde & Bahnhof) til en særlig seminarpris på 250 kr. pr. stk. mod normalt 399 kr. Seminaret er arrangeret i samarbejde med Det Danske Thomas Mann Selskab. Der er kun adgang for medlemmer af de to selskaber, og tilmelding forudsættes; den kan ske til Mann-selskabets sekretær, Flemming Zimling på email-adressen: f-zimling@webspeed.dk eller telefon 45 88 80 24. Der er endnu nogle få pladser tilbage. Opgiv om du vil komme til hele programmet eller kun ét af foredragene.

Mandag den 17. februar, kl. 19.30

Kristina Stolz om De Dødes rige

Kristina Stoltz er født 1975, og efter en debut med lyrik (2000) har hun udgivet en række romaner og fortællinger, herunder børnebøger. Seneste udgivelser er romanen Æsel (2011), erotiske noveller i Et kød (2012) og den multimediale Historien (2013) hvor tekst, film og musik blandes i en hidtil uset kombination. – Hun har desuden bidraget til div. antologier, medvirket i TV-udsendelser og er udpeget til Kunstfondens projektstøtteudvalg for litteratur.

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg. Arrangementet er gratis for medlemmer, andre betaler 50 kr i entré.

Torsdag den 22. maj, kl. 17

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Johannes Riis om "Gyldendal, Pontoppidan og de andre forfattere"

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

dagsorden følger.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Hvad siger han?

Selskabet har af de indsamlede støttemidler fra medlemmerne bekostet en udtrækning hos Det Danske Filminstitut af Pontoppidan-afsnittet fra Forfatterfilmen fra 1922. Den er lagt op på Youtube: Efter en spadseretur langs Alssund1 sætter Pontoppidan sig på stenbænken ved Dybbøl Banke (i et glimt ser man møllen ud til højre i billedet) og snakker – i en stumfilm. Filmens øvrige afsnit var med Georg Brandes, Vilh. Andersen, Sophus Michaëlis og Johs. V. Jensen. Netstedets redaktion efterlyser en mundaflæsning af Pontoppidans ord i filmen. Henvendelse til Flemming Behrendt.

 
[1] Alssund: ikke som oplyst af Hans Hertel i kronik i Politiken 21.12.1989 "ved Øresund". tilbage