Nyhedsbrev 50

Møder

Onsdag 6. maj kl. 17.00

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Forfatteren og billedkunstner Iben Mondrup om Isbjørnen

Udover at se romanen som et litterært værk vil Iben Mondrup også give et bud på, hvordan fortællingen indskriver sig i grønlandslitteraturen med tidens særlige blik på de indfødte.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af bestyrelse og revisor. Af de siddende medlemmer af bestyrelsen ønsker Gita Pasternak og Johan Damsgaard ikke genvalg.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en bevarelse af det nuværende på 200 kr.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

se programmet og frist for tilmelding.

Torsdag 29. oktober kl. 19.30:

forfatteren Michael Larsen læser Pontoppidan

Kontingent

Til dato har 92 af selskabets 132 medlemmer betalt kontingent for 2015. Ved at indbetale de 200 kr. på selskabets bankkonto 1551-0010010780 inden 5. maj, sparer de resterende kassereren for at skulle udsende girokort. På forhånd tak.