Køn i Pontoppidans forfatterskab

Pontoppidan Selskabets sommermøde 7.-9. august 2015 på Tisvilde Højskole i Nordsjælland

Fredag den 7. august

14.00-15.00: Ankomst, indkvartering. Kaffe og kage.

15.00: Velkomst v. Johan Rosdahl.

15.15: Lise Busk-Jensen: Kønnet i tekstlæsningen.

Interessen for kønnets betydning i litteraturen har ført til udviklingen af forskellige analytiske metoder, som kan sammenfattes i tre hovedtendenser: kritik af de mandlige forfatteres kvindebilleder, opmærksomhed over for kvindernes litterære selvfremstilling og opfattelsen af kønnet som en (litterær) konstruktion. Foredraget fremlægger de tre tendensers historiske og kønsteoretiske rødder og aktuelle status og diskuterer deres betydning for Pontoppidanlæsningen.

18.30: Middag.

20.00: Kamilla Löfström: Køn og kritik og Pontoppidan.

Det kritiske blik er en mands, i det mindste historisk set, og på Pontoppidans tid var en anmelder en mand. Med andre ord er den samtidige Pontoppidanreception skrevet af mænd, lige med undtagelse af – naturligvis – Agnes Henningsen, der anmeldte Dagmar Teatrets opsætning af Thora van Deken i 1914.

Hvad betyder køn, når det kommer til kritik og læsninger? Er der forskel på, hvordan kvinder og mænd læser og anmelder? Betyder det overhovedet noget, hvilket køn anmelderen har? Og hvad kan en kvinde, der også er anmelder, tilføje receptionen fra dengang her i 2015? Hvordan kan man eksempelvis læse Borgmester Hoeck og Hustru fra 1905 i dag?

Lørdag den 8. august

8.00: Morgenmad.

9.00: Lilian Munk Rösing: Mænd og andre hysterikere, kvinder og andre mystikere.

Med udgangspunkt i den franske psykoanalytiker Jaques Lacans definition af kønspositionerne vil foredraget undersøge relationen mellem mand og kvinde og Pontoppidans tre store romaner.

10.45: Formiddagskaffe.

11.00: Jon Helt Haarder: Hvad vil mænd? Mænd kvinder, kærlighedsgaver og selvrealisering i Lykke-Per.

Oplægget vil tage udgangspunkt i en diskussion af især Lykke-Per i forhold til dette citat fra Anthony Giddens: Intimitetens forandring (1994):

Hvad vil mænd? På én måde har svaret været klart og opfattet af begge køn fra og med det nittende århundrede. Mænd ønsker status af andre mænd, opnået ved materielle belønninger og forbundet med mandlige solidaritets idealer. Men her misforstod mændene en nøgletendens i modernitetens udviklingsbane. For mænd søgte selvidentiteten i deres arbejde, og de forstod ikke – her bør vi altid tilføje: i det store og hele – at selvets refleksive projekt indebærer en følelsesmæssig rekonstruktion af fortiden for at projicere en sammenhængende fortælling ud imod fremtiden. Deres ubevidste følelsesmæssige tillid til kvinderne var det mysterium som de søgte at finde svaret på hos kvinderne selv, og jagten på selvidentitet blev skjult bag denne ikke erkendte afhængighed (s. 65).

12.45: Frokost og fri leg: f.eks. cykeltur i det grønne, vandring langs stranden, middagslur, samtale …

16.00: Kristian Himmelstrup: J.P. Jacobsen og kvinderne.

Kvindeskildringerne var noget af det, der vakte størst opmærksomhed, da Jacobsen udgav sine bøger. Jacobsen var den, der kom menneskets mangefacetterede psyke nærmest – og så forstod han kvinder som de driftsvæsner, de også er. Kun en videnskabsmand kunne skildre sjælen så præcist, mente man. Foredraget behandler nogle af hans kvindeskikkelser, fra Marie Grubbe til Fru Fønss, receptionen af dem foruden Jacobsens egne tanker omkring kvindesagen i en tid, hvor kvindens primære dyder var at være kyske, tro og moderlige.

18.00: Middag.

19.30: Bille August og Vinca Wiedemann: Om Lykke-Per – fra roman til film.

Filminstruktøren Bille August i samtale med rektor for Filmskolen Vinca Wiedemann om at adaptere roman til film, om fravalg og valg af fokus – og det helt centrale: Hvad er det ved netop romanen Lykke-Per, der fanger filminstruktørens interesse?

Søndag den 9. august

8.00-9.15: Morgenmad og afrydning af værelser.

9.15-10.45: Forfatteren Lone Hørslev i "Kaminpassiar" med Gita Pasternak og deltagerne om sin sidste roman Dyrets år. En roman om Marie Grubbe fra 2014. Et fokus vil være køn og sanselighed – men også med et blik på temaet andre steder i forfatterskabet.

10.50: Opsamling v/Johan Rosdahl og foredragsholderne. Paneldebat.

11.45: Evaluering og afslutning.

12.15-13.30: Frokost og afrejse.

PRISER: Ikke-medlemmer: 3000 kr. Medlemmer: 2500 kr (delt dobbeltværelse : 2400 kr). Medlemmer, der er pensionister (65 år ved kursets start): 2000 kr. Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 1000 kr. Alle foredrag og fortæring, men uden overnatning: 1500 kr.

Tilmelding senest 1. juni og indbetaling af det fulde beløb senest 1. juli til selskabets kasserer Kristian Nellemann, helenkrist@hotmail.com, Hoffmeyersvej 14, 2000 Frederiksberg på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Ved framelding får man beløbet tilbage, dog med fradrag på 20% såfremt det sker senere end 10 dage før mødets start.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Sune Weile.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.