Nyhedsbrev 49

Kære medlemmer

Vi er glade – og lidt stolte – over at præsentere jer for programmet for selskabets aktiviteter.

Vores kongstanke (en af dem): at konfrontere nulevende forfattere med Henrik Pontoppidans værk er her udfoldet i en spændende og alsidig samling af arrangementer. Ikke nødvendigvis fordi Pontoppidan er med blandt de litteraturhistoriske valgslægtskaber for de pågældende levende fortællere. Undertiden måske nærmest tværtimod. Men forfatterne har taget udfordringen op, og vi tror de vil give inspirerende og tankevækkende indlæg i den lange fortælling om Pontoppidans betydning for dansk litteratur.

Som en særlig julegave har vi formået den fremragende kongelige skuespiller Henning Jensen til at fortælle om sit forhold til Lykke-Per og til at læse op af romanens sidste, omdiskuterede kapitel.

Der er gode grunde til allerede nu at reservere datoerne for foredragene, ligesom man allerede nu kan begynde at forberede sig til sommermødet i 2015 hvor det vigtige og omfattende tema om køn i Pontoppidans forfatterskab er i centrum. Der er mange spændende og problematiske kvindelige og mandlige aspekter på færde i værket, så bare kom i gang!

Vel mødt!

Johan Rosdahl
Formand

Sæsonplan

Torsdag 13. november, kl. 19.30

Det store "Nej" og det store "Ja" - selvrealiseringens to veje i Pontoppidans Lykke-Per

Forfatteren Mathilde Walter Clark (f. 1970) har et mangesidigt og originalt forfatterskab bag sig (se Wikipedia-biografien). Hun modtog i 2006 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Hendes seneste udgivelse er blandingsværket Mæcen søges (2013).

Tirsdag den 16. december, kl. 19.30

Hvem er jeg?

Kgl. skuespiller Henning Jensen taler om sit forhold til Lykke-Per og læser op af romanens sidste kapitel.

Onsdag 18. februar 2015, kl. 19.30

Eva Tind læser Pontoppidan

Eva Tind, f. 1974, er billedkunstner, forfatter, uddannet arkitekt 2001. Hun er født i Pusan, Sydkorea, men er vokset op som adoptivbarn i Låsby i Jylland. Hun debuterede som kunstner på Charlottenborgs forårsudstilling 2005 og har siden på Kunstnernes Efterårsudstilling og Det Kongelige Bibliotek udstillet en række værker der humoristisk-kritisk undersøger jeg-dannelse, national og kønslig identitet. 2009 debuterede Eva Tind som digter i tidsskriftet Hvedekorn; siden fulgte DO (2009), Eva + Adolf (2011) og Objet Fabrique (2013), alle hybridværker der både indeholder tekster og fotos. Romanen Rosenvej om barndom og pubertet i 70'ernes Danmark kom 2012. 2014 udkom romanreportagen Han om et ophold i Nordkorea hvorfra Eva Tinds afdøde biologiske far stammede. Den giver et skarpt og følsomt indtryk dels af dette groteske, lukkede overvågningssamfund, dels af hvordan det er som adoptivbarn at være af meget fremmed afstamning. Eva Tind fik i 2010 tildelt Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik.

Torsdag 19. marts 2015, kl. 19.30

Forfatteren Simon Fruelund: "Mænd er palaver"

Simon Fruelund (f. 1966) er prosaist, debuterede i 1997 med novellesamlingen Mælk og har siden både skrevet noveller og romaner. Sit gennembrud fik han med den kollektive, minimalistiske samtidsroman Borgerligt tusmørke i 2006, siden fulgt op af tre romaner, senest romanen Pendlerne i 2014. Simon Fruelund er cand.mag. i dansk og engelsk/amerikansk litteratur og har taget afgang fra Forfatterskolen, er lærer på Vallekilde Højskole og tidligere redaktør på Gyldendal. Har bl.a. modtaget Statens Kunstfolds tre-årige arbejdslegat og Henri Nathansens fødselsdagslegat.

Alle de ovenfor nævnte møder foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Onsdag 6. maj kl. 17.00

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Forfatteren og billedkunstner Iben Mondrup om Isbjørnen

Udover at se romanen som et litterært værk vil Iben Mondrup også give et bud på, hvordan fortællingen indskriver sig i grønlandslitteraturen med tidens særlige blik på de indfødte.

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

dagsorden følger.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Iben Mondrup (f. 1969 i København, men vokset op i Grønland) har udover at have taget afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003 læst eskimologi på Københavns Universitet. Iben Mondrup er prosaist, debuterede i 2009 med romanen Ved slusen, herefter romanen En to tre – Justine (2012), som blev fulgt op af den selvstændige fortsættelse Store Malene (2013) og senest romanen Godhavn (2014). Foruden romanerne har Iben Mondrup skrevet De usynlige grønlændere (2003), en bog om sprog, kultur og identitet blandt hovedsagligt dansksprogede grønlændere, ligesom hun har bidraget til flere værker om grønlandsk kunst. Derudover har hun kurateret en række udstillinger med grønlandske kunstnere, blandt andet "Sapiitsut/Heroes" af Julie Edel Hardenberg og performanceprogrammet "Inuit Live!" på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

Fredag 7.— søndag 9. august

Sommermøde
Pontoppidan og køn

Tordag 29. oktober 2015

Forfatteren Katrine Marie Guldager læser Pontoppidan

Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 med digtsamlingen Dagene skifter hænder, samme år hvor hun både blev cand.phil. i dansk og afsluttede Forfatterskolen. Guldager har et alsidigt forfatterskab – digte, romaner, noveller, børnebøger og hørespil – og har modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Det danske Akademis (Klaus Rifbjergs) debutantpris for lyrik i 1994 og Kritikerprisen i 2005 for novellesamlingen København. Seneste udgivelser er fra 2014, digtsamlingen Et sted i verden og romanen Peters død, fjerde bind af familiekrøniken fra Køge.