Pontoppidans tid – Strømninger og tendenser

Pontoppidan Selskabets sommermøde 19. - 21. august 2016 på Tisvilde Højskole

Pontoppidans tid – forandringernes tid

I Henrik Pontoppidans levetid – 43 år på hver side af år 1900 – ændres Danmark afgørende. Teknologisk, politisk, socialt, demografisk, religiøst, kunstnerisk – på alle områder er der en undertiden hektisk, undertiden roligere udvikling i gang og intet hjørne af det danske samfund lades uberørt. Det er på denne baggrund Pontoppidans forfatterskab udfolder sig. Og selv om han også, som han skriver i selvbiografien til Nobelkomitéen, 1920, "i Årenes Løb har frembragt en lang Række mindre og mere personlige Arbejder, hvor Fantasien har haft friere Spil", er det en realistisk kortlægning af samfundsændringerne der er Pontoppidans ambition: Han har, som han skriver samme sted, "søgt at give et sammenhængende Billede af Nutidens Danmark gennem Skildringer af Menneskesind og Menneskeskæbner, hvori Tidens sociale, religiøse og politiske Brydninger afspejler sig". Det er disse brydninger vi vil belyse på årets sommermøde – for en bredere og dybere forståelse af Pontoppidans tid – og dermed Pontoppidans forfatterskab.

Fredag den 19. august

14.00-15.00: Ankomst og indkvartering. Kaffe og kage.

15.00: Velkomst v. Johan Rosdahl.

15.15: Oversigt over de politiske strømninger v/ Claus Møller Jørgensen.

Foredraget vil give en introduktion til den politiske historie fra 1870 og provisorietidens politiske og kulturelle kampe til mellemkrigstidens demokratiske forsvar mod kommunisme, nazisme og fascisme. Pontoppidans forfatterskab vil blive bragt i spil i forhold til tidens politik.

18.30: Middag.

20.00: Den religiøse situation på Henrik Pontoppidans tid v/ Christian de Fine Licht.

Med grundlovens religionsfrihed i 1849 blev Danmark i første omgang åbnet for den katolske kirke, baptister og andre frikirker. Og mens vækkelsesbevægelser som grundtvigianere og missionsfolk erobrede folkekirken kom der også fra filosoffer som Ludvig Feilberg, spiritister som madame Blavatsky og Sigurd Trier inspiration til helt andre religiøse oplevelser. Interessen for asiatiske religioner blussede op igen og videre frem i årene omkring første verdenskrig var den kristne teologi under forvandling, mens alternative livsanskuelser blev markedsført af bl.a. Martinus Thomsen og Michael Agerskov (Vandrer mod Lyset!) – der er ingen mangel på religiøs inspiration på Henrik Pontoppidans tid.

Lørdag den 20. august

8.00: Morgenmad.

9.00: Pontoppidans foredrag Kirken og dens Mænd v/ Søren Schou.

"Vi har her i Landet elleve Hundrede funktionerende Præster, der Søndag efter Søndag står på Prædikestolene og ivrer mod anderledes tænkende." Således skrev Pontoppidan i Kirken og dens Mænd (1914). Det er åbenbart, at skriftet er polemisk, men hvad er kritikkens tendens? Han udstiller præsteskabet som gammeldags og salvelsesfuldt, men også som rationalistisk og med på noderne i den aktuelle debat. Tilsyneladende fremlægger skriftet to uforenelige portrætter af kirkens mænd. Modsiger HP sig selv, eller er han bare subtil? Foredraget forsøger et svar.

10.45: Formiddagskaffe.

11.00: Den kritiske konservatisme – fra Pontoppidan og frem v/ Per Stig Møller.

13.00: Frokost – og en tur i Hegnet – med naturvejleder Niels Henriksen.

16.00: Henrik Pontoppidan og vitalismen v/ Lise Præstgaard.

Pontoppidan var gennem hele sit forfatterskab i enestående grad i stand til at forblive sig selv og alligevel inkorporere nye tidsstrømninger i sine værker. Og han er i stand til samtidig at tage afstand fra disse og tage dem alvorligt. En lignende balancegang præsterer han som bekendt, når han både er særdeles kritisk overfor kristendommen og dybt influeret af samme religion i lutheransk udformning. - Vitalismen kan defineres som natur- og naturlighedsdyrkelse, herunder instinktdyrkelse og kropsdyrkelse, med åndelige overtoner inden for litteraturen og kulturlivet - med en opblomstring omkring 1900 og dominerende i første halvdel af århundredet. Filosoffen Nietzsche spiller en rolle. Typiske danske repræsentanter er bl.a. forfattere fra det folkelige gennembrud. Pontoppidaneksemplerne vil især blive hentet fra Lykke-Per, De dødes Rige og Mands Himmerig. Foredraget vil være ledsaget af power-points, der illustrerer ligheder med den samtidige billedkunst mv.

18.00: Middag.

19.30: Niels Lyngsø i samtale med Johan Rosdahl.

Som vi ved, søgte Pontoppidan "at give et sammenhængende Billede af Nutidens Danmark gennem Skildringer af Menneskesind og Menneskeskæbner, hvori Tidens sociale, religiøse og politiske Brydninger afspejler sig". Hvordan er det med samtidsromanen i dag?
Niels Lyngsøs seneste udgivelse, romanen Min ukendte bror (2015) er samtalens omdrejningspunkt.

Søndag den 21. august

8.00: Morgenmad og rydning af værelser.

9.15: Livsdrift, dødsdrift. En nærlæsning af Den kongelige Gæst v/ Lilian Munk Rösing.

Det er en mærkværdig gæst, der melder sig hos landsbylægen og hans hustru i Pontoppidans novelle fra 1908. Han bringer begæret og festen, men også dæmonien og jalousien frem i det borgerlige ægtepar. Er han slangen i Paradis, Dionysos eller Karnevallet? Er han nyt liv eller døden? Pontoppidans fremstilling af driftens ambivalens skal i foredraget søges belyst gennem novellens mytologiske referencer og Freuds samtidige udforskninger af det menneskelige driftsliv.

10.50: Opsamling og paneldebat v/Johan Rosdahl.

11.45: Evaluering og forslag til næste års tema.

12.15: Frokost og afrejse.

Priser. Medlemmer: 3000 kr. (delt dobbeltværelse: 2800 kr.). Medlemmer, der er pensionister (65 år ved kursets start): 2500 kr. Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 1500 kr. Ikke-medlemmer: 3500 kr. Deltagelse uden overnatning: 2000 kr.

Tilmelding senest 1. juni til selskabets kasserer Kristian Nellemann, e-mail-adresse: helenkrist(a)hotmail.com, postadresse: Hoffmeyersvej 14, 2000 Frederiksberg. Indbetaling af det fulde beløb senest 1. juli på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Husk afsender!
Ved framelding får man beløbet tilbage, dog med fradrag på 20% såfremt det sker senere end 10 dage før mødets start.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Sune Weile.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon 48 70 76 36 www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.

Man kan forberede sig til mødet ved at læse: Kirken og dens Mænd, Den kongelige Gæst og Niels Lyngsø: Min ukendte bror, Gyldendal 2015.

Tilrettelæggelse: Esther Kielberg, Søren Schou og Johan Rosdahl.