Nyhedsbrev 52

Program

Søndag 13. september, kl. 9-16

Golden Days Festivalen:

Debatdag om den litterære kulturarv

9.00: Dørene åbnes – kaffe – man kan købe kaffe osv. undervejs hele dagen
9.30: Velkomst v. kulturminister Bertel Haarder og prolog v/ Jens Blendstrup
9.45: Indledning v/Johan Rosdahl, Samrådet for de Litterære Selskaber Dagens moderator Klaus Rothstein kridter banen op
Fællessang
10.15: Den litterære Kanon som kulturarv?: Søren Schou, Elisabeth Friis Debat: Hvad skal vi med en kanon? Inviterede diskussionsdeltagere: Jens Raahauge, Erik Svendsen
12.30:Frokost 13.30 Fællessang
Bevaringsværdig litteratur – fremtidens kulturarv: Bruno Svindborg, Johannes Riis, Jesper Gehlert, Kamilla Löfström, Søren Vangsgaard
Inviterede diskussionsdeltagere: Hans Otto Jørgensen, Merete Pryds Helle
Debat: Hvad er bevaringsværdigt?
15.30 Afslutning m. oplæsning og fællessang

Literaturhaus, Møllegade Kbh. N. Entre: 50 kr.

Arrangør: Samrådet for de litterære selskaber i Danmark

TEMAET: Den litterære del af KULTURARVEN spiller en central rolle. Den er almen i den forstand, at alle møder (den danske) litteratur i skolegangen. Var der ingen skole var der heller ingen national litteratur, har Hans Hauge sagt. Den del af litteraturen der overlever gør det fordi skolen tager hånd om den. Og den del af Den Danske Sangskat, som det jo er almindeligt at kalde dansk lyrik der synges, lever i kraft af musik/sangundervisning, amatørkor og i et enkelt tilfælde, sportskampe.

Alligevel er der bestandig røster der bekymret spørger til litteraturens(især den danske) tilstand: Glemmer folk(et) den? Forsvinder den i det kæmpemæssige globale udbud? Og denne bekymring kobles med jævne mellemrum til spørgsmålet om dansk identitet: Hvordan kan vi fastholde danskheden i en globaliseret verden? Dette sidste ofte set i sammenhæng med spørgsmålet om det engelske sprogs placering i dansk kultur og undervisning - og i forbindelse med angsten for indvandringens potentielle undertrykkelse af den danske kultur.

Set fra en anden vinkel er der grund til at spørge: Hvad tilbyder de nye medier og platforme der er bevaringsværdigt i gammeldags forstand (og er det teknisk muligt og håndterligt?) ? Er kulturen ikke netop på vej et sted hen hvor her-og-nu/samtidighed i de globale medier demonterer forestillingen om bevaring og arv? Og i denne forbindelse: Er historisk bevidsthed overhovedet vigtigt hvor fremtiden er så massivt til stede i nutiden?

Kort sagt: Hele forestillingen om kulturel arv er til diskussion. Og det er en vigtig debat at tage for alle der beskæftiger sig med litteratur, hvad enten det er forlæggere eller læsere. Nogle af spørgsmålene i denne diskussion kan debatteres/besvares inden for rammerne af en traditionel konference/møde. Derfor afholder vi denne debatdag: Forfattere, forlag, forskere, formidlere, anmeldere/kritikere, læsere – kort sagt alle i det litterære kredsløb kan have del i samtalen om den litterære arv. Og dagen kan måske bidrage til en afklaring af dette store og komplicerede felt. Virkningen af at få en sådan grundig diskussion kan der selvsagt kun gisnes om; vores hensigt og håb er at den kan vække til eftertanke hos alle der skal formidle litteratur – hvad enten vi kalder den kulturarv eller ej.

Torsdag 24. september kl. 19.30

chefredaktør Christian Jensen, Information:

Nyheder og klassikere

Om hvordan en chefredaktør bruger daglig læsning af Pontoppidan og andre klassikere som nødvendig modvægt til tidens nyhedsstrøm.

Torsdag 29. oktober kl. 19.30:

forfatteren Michael Larsen læser Pontoppidan

Onsdag 4. november kl. 19.30

maleren og filminstruktøren Erik Clausen:

"Hvordan kan det være at man føler at man kender Henrik Pontoppidan personligt?"

Onsdag d. 2. december kl. 19.30

Cand. Psych. Gudrun Bodin:

Lykke Per – mors dreng

Når man læser Lykke Per er det forholdet mellem Per og faderen der er mest fremtrædende, og som bekendt ender Lykke Per med at leve asketisk, ensom og isoleret ligesom sin far. Pers forhold til sin mor er ikke noget der siges så meget om. Med udgangspunkt i Kleiniansk psykoanalytisk tænkning vil foredraget beskrive, hvordan Peter Andreas Sidenius havde en ganske speciel relation til sin sengeliggende mor. Det var hende han havde ført lange samtaler med og tænkte på med kærlighed. Foredraget vil foreslå at det var på grund af denne særlige relation at han blev til en Lykke Per. Men den bragte ham samtidig i konflikt med faderen, og til en skæbne hvor han ikke kunne nyde frugterne af sine succeser hverken med hensyn til hans kærligheds- eller arbejdsliv.

Alle tre møder foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.