Nyhedsbrev 72

PROGRAM

Onsdag 7. november, kl. 19.30:

Johnny Kondrup:

Bjergtagelsesmotivet i Pontoppidans store romaner

Bjergtagelsen er et motiv, der går tilbage til den anonyme litteratur: eventyr, sagn og folkeviser. Her fortælles ofte om et menneske, der forlader sin plads i lysets verden og lukkes ind i bjerget eller højen, hvor det typisk lever sammen med trolde eller elverfolk. Motivet genoptages i 1800-tallets romantisk prægede litteratur, hvor det får en central placering, både i skildringen af det splittede, 'interessante' menneske og i drøftelsen af, hvad virkelighed er. Men desuden dukker motivet op i Henrik Pontoppidans store, realistiske romaner Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige, hvor det varieres og transformeres, så man kan blive helt i tvivl om meningen. Hvad gør motivet her?

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Mandag 3. december, kl. 14-18:

– Flanøren og Vandringsmanden…

Herman Bang og Henrik Pontoppidan

De to jævnaldrende, klassiske, kanoniserede forfattere betegner to linjer i dansk prosas historie. Ud fra to foredrag diskuterer deltagerne forskelle og ligheder i forfatterskaberne med henblik bl.a. på deres virkningshistorie i nutidig litteratur. Deres respektive modernitetserfaringer og storbyen som kulisse og symbol vil være en af flere vinkler på emnet.
 • Seminaret henvender sig primært til formidlere af litteratur: lærere, bibliotekarer etc. Men også studerende og ældre skoleelever vil have udbytte af seminaret, ligesom den almindelige læser.
 • Seminaret finder sted i lokale 22011, Søndre Campus, Københavns Universitet.
 • Arrangører: Pontoppidan Selskabet og De Bangske Morgenmænd.
 • Oplægsholdere: Martin Zerlang og Peer E. Sørensen.

Martin Zerlang:
Hotel Pontoppidan
Thomas Mann beundrede både Herman Bang og Henrik Pontoppidan, og selvom de to forfattere opbyggede deres universer så forskelligt som næsten tænkes kan, var de – ligesom Mann – begge interesserede i litterær arkitektur og her ikke mindst i hotellet som ramme om handlingen. Foredraget vil have focus på Parkhotellet i De Dødes Rige, men vil på denne baggrund diskutere fællestræk og forskelle i de to forfatterskaber, samt trække en linje ud til den internationale "hotellitteratur" repræsenteret ved Mann.

Peer E. Sørensen:
Modernitet og eksil
Herman Bang levede store dele af sit liv i eksil. Hjemme fandt han sig aldrig tryg, og udenlands blev han til tider forfulgt af politiet som homoseksuel og mistænkelig anarkist. Han skrev om den danske provins i Ved Veien i Wien og københavnerromanen Stuk i Prag. Og da han efter århundredeskiftet 1900 følte sig udbrændt som dansk forfatter arbejdede han med romaner og fortællinger, der skulle åbne ham et stort internationalt publikum. Blandt disse sene værker er De uden Fædreland – (1906) et særligt interessant værk. Dets temaer, først og fremmest eksiltemaet, hjemløsheden, men også de kulturelle og politiske spændinger i Europa op mod Første Verdenskrig gennemspilles med en uhyre forfinet sensibilitet og intellektuel styrke. Disse sene tekster er ikke nær så vellykkede som hans impressionistiske værker, men en roman som De uden Fædreland – er fra første til sidste side båret af en smertefuld, uhåndterlig og klog indsigt i eksilets vilkår. Det er den roman, der er emnet for dette foredrag, der handler om modernitet og eksil.

Onsdag 12. december, kl. 19.30:

Martin Bastkjær:

Foredrag om Pontoppidans roman Mands Himmerig

Med udgangspunkt i Niels Thorsens mislykkede ægteskab, samt forbigåelsen af ham til redaktørjobbet på "Friheden", vil Martin Bastkjær tale om hvordan Pontoppidans karakterer bliver ofre for deres egen selvforståelse, der ikke blot hindrer dem i at handle, men også får dem til at handle trods alle omverdenens tegn på, at de er på vej i den forkerte retning. Læs foredraget.

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Formanden på turné: Johan Rosdahl om Lykke-Per

12. november: Rigshospitalets Bibliotek: kl. 16