Nyhedsbrev 66

Gnav

Ind under jul (se også netstedets forside) vil vi opfordre medlemmerne til at tage posen frem og spille Gnav for ret at kunne leve sig ind i Pontoppidans brug af de tre brikker: "en Nar, en Hugaf, en Natugle". Som det hedder, først i "Enetale" fra 11te Marts 1897, så i Lykke-Pers sidste kapitel: "Det, vi kalder vor Sjæl, er det bare noget forbigaaende/en forbifarende Stemning […] Eller har vi lige saa mange Sjæle i os, som der er Brikker i en Gnavpose? Hver Gang Posen rystes, kommer en ny til Syne: en Nar, en Hugaf, en Natugle ... Jeg spørger! Jeg spørger!"

I Gnav er Narren af den laveste værdi, medmindre begge de to narre-brikker er i spil samtidig. Hugafen, eller Dragonen som den også hedder, er den af de fem matadorer i spillet med næsthøjest værdi, og han kan stoppe sin sidemands bytteret med sit "Hugaf". Endelig er Uglen (eller "Natuglen" som Pontoppidan kalder den – jævnfør "en Natfugl, en Ugle" i Brandes-digtet) kun et point mere værd end Narren. Så hvem er Pontoppidan? En nar, en hugaf eller en natugle?

Gnavspillet er i dag svært at opdrive i tre dimensioner. Men tidsskriftet Skalk sælger det som kortspil og man kan også finde klipud-ark og klistre de enkelte mærkater på bunden af en prop, når man har tømt 36 flasker vin. Glædelig jul.

brikker_3

PROGRAM

Regi: Pontoppidan Selskabet

Tirsdag d. 16. januar kl. 19.30

Anita Furu taler om sin debutroman Mit halve liv (Gladiator 2017)
Romanen har fået meget fine anmeldelser og bliver beskrevet således af Kirsten Thorup: "Om flugt og fortabelse. Om at være fremmed. Om at leve med ar på sjælen. En vigtig roman om en jødisk kvindeskæbne i det 20. århundrede".

Mødet foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.


Torsdag d. 15. februar kl. 19.30

Flemming Behrendt:

Minder om Randers

Om Pontoppidans leg med virkeligheden og Historien belyst ud fra den "lille roman" Minder fra 1893, Lykke-Per, hans Ungdom fra 1898 og Drengeaar fra 1933.

Mødet foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.


Regi: LISE

Lørdag d. 17. februar kl. 10-15

Seminar om de tre store fra Randers

De litterære selskaber for St. St. Blicher, Henrik Pontoppidan og Karin Michaëlis står sammen med foreningen af litterære selskaber (LISE) for et seminar om de tre forfattere.

Dagen er blevet til i et samarbejde med Historisk Samfund og det vi særligt ønsker at belyse, er de tre forfatteres forhold til byen Randers. Stedet og de lokale omstændigheders betydning for skriften vil blive analyseret og diskuteret.

Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, vil Keld Sørensen tale om Blichers "Sildig Opvaagnen".

Hardy Bach taler om Karin Michaëlis' Træet på godt og ondt og inddrager sin egen Troldens Randers.

Flemming Behrendt taler om Pontoppidans Minder og perspektiverer til forfatterskabet.

Johan Rosdahl fra Litterære Selskaber vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som "prototype" eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Mødet foregår i Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C. Entré: 150 kr. (inkl. forplejning); 100 kr for medlemmer af Historisk Samfund eller et af de tre litterære selskaber.
Man sikrer sig billet ved at maile til Historisk Samfund og bede om, at den ligger ved indgangen (histranders(a)mail.dk) eller man kan få den i hånden på kontoret i Helligåndshuset tirsdage 15-17.

Se mere her: Randers Amts Historiske Samfund.