Nyhedsbrev 62

PROGRAM

Fredag 18.-søndag 20. august

Sommermøde

på Tisvilde Højskole. Se programmet her. Tilmelding senest 1. juni.

Torsdag 21. september kl. 19.30

Forfatteren Peder Frederik Jensen:

Om Det forjættede Land og vor tid

Jeg vil tage udgangspunkt i, hvad det vil sige at arve Pontoppidan. Jeg er vokset op med Henrik, han hang rundt omkring i vores hus, han var afgørende for min mors tilværelse. Hendes læsninger i forfatterskabet blev af nogen opfattet som kontroversielle, men for mig har de været afgørende for at forstå hendes livsvalg. Jeg arvede en kasse fuld af Pontoppidans bøger, sekundær litteratur og noter. Jeg vil tage udgangspunkt i det skatkammer, men i øvrigt tale rundt om Det Forjættede Land set i forhold til vores tid og den afvikling, der måske foregår af det samfund, der på Pontoppidans tid var i sin vorden.

Mødet foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Indfødsret

Af de 40 spørgsmål i den nye udgave af indfødsretsprøven lyder nr. 4: Hvilken forfatter har blandt andet skrevet Lykke-Per?

Man kan vælge mellem disse svar: Søren Kierkegaard, Herman Bang eller Henrik Pontoppidan.