Nyhedsbrev 61

PROGRAM

Tirsdag 16. maj kl. 17.00

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Forfatteren Dy Plambeck, seneste udgivelse Mikael, vil tale om De Dødes Rige

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Fredag 18.-søndag 20. august

Sommermøde

på Tisvilde Højskole. Se programmet her. Tilmelding senest 1. juni.