Nyhedsbrev 59

PROGRAM

Mandag 10. April kl. 19.30

Forfatteren Peder Frederik Jensen:

Om Det forjættede Land og vor tid

Jeg vil tage udgangspunkt i, hvad det vil sige at arve Pontoppidan. Jeg er vokset op med Henrik, han hang rundt omkring i vores hus, han var afgørende for min mors tilværelse. Hendes læsninger i forfatterskabet blev af nogen opfattet som kontroversielle, men for mig har de været afgørende for at forstå hendes livsvalg. Jeg arvede en kasse fuld af Pontoppidans bøger, sekundær litteratur og noter. Jeg vil tage udgangspunkt i det skatkammer, men i øvrigt tale rundt om Det Forjættede Land set i forhold til vores tid og den afvikling, der måske foregår af det samfund, der på Pontoppidans tid var i sin vorden.

Mødet foregår i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Torsdag 27. april kl. 19.30

Aksel Haaning:

Nøgle til Pontoppidans natursyn – den indre stemme

Naturens stemme eller naturens tale er et stærk motiv i Pontoppidans forfatterskab, af og til direkte, ofte indirekte. Mest kendt måske fra slutningen af Lykke-Per, notaterne om "… indtil en Dag vi standses af en Stemme fra Dybet af vort Indre …". Motivet knytter forfatteren til Danmarks første psykolog: Ludvig Feilberg (1849-1912). Det knytter også Pontoppidan til europæisk samtid, hvor den indre stemme udforskes – i Hermann Hesses første roman, Demian (1919), da. udg. 1923, og Carl G. Jungs begyndende udvikling af den analytiske psykologi i Liber Novus, den såkaldte "Røde Bog" (1913-1930), udgivet posthumt i 2009. Foredraget vil forsøge at indkredse forbindelsen mellem den "indre stemme" eller "dybets stemme" og tanken om naturens stemme og videre forsøge at forstå Pontoppidan i forhold til idehistoriske forudsætninger og den med forfatteren samtidige nytolkning af naturbegrebet, der nu synes mere aktuelt end nogensinde før.

Tirsdag 16. maj kl. 17.00

Årsmøde i Pontoppidan Selskabet

Forfatteren Dy Plambeck, seneste udgivelse Mikael, vil tale om De Dødes Rige

Samme dag og sted kl. ca. 18.30 afholdes

Generalforsamling i Pontoppidan Selskabet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden, Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet. Kun medlemmer af selskabet (der har betalt kontingent) kan deltage i selve årsmødet.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17.45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Fredag 18.-søndag 20. august

Sommermøde

på Tisvilde Højskole. Program følger.