Nyhedsbrev 70

PROGRAM

Mandag 28. maj kl. 17:00

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet med efterfølgende generalforsamling afholdes i "Trykkeriet" hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51.
Til foredraget er der adgang for ikke-medlemmer mod entré: 50 kr.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Kl. 17:00:

Caroline Albertine Minor om Velsignelser (Rosinante, 2017) og om at læse Pontoppidan.

Kl. ca. 18:30:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Beretning ved formand Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer Kristian Nellemann.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

Møderne finder sted hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51, i Trykkeriet, der har indgang i gården over for Pilestrædeindgangen. (Porten er åben til 17:45). Entré for gæster til foredraget: 50 kroner.

Fredag 17.-søndag 19. august

Sommermøde om Det forjættede Land

på Tisvilde Højskole. Se programmet her.

Søndag 9. september 2018

Udflugt til Horns Herred

Bestyrelsen indbyder herved medlemmer og ikke-medlemmer til at deltage i en udflugt til Horns Herred i september, altså efter sommermødet. Det er planen, at vi skal besøge de steder, der på forskellig måde knytter sig til Henrik Pontoppidans liv og forfatterskab. Hvad værkerne angår, gælder det især Det forjættede Land; og det er bl.a. vores håb, at sommermødets emne, der jo er denne roman, giver deltagerne lyst til at opsøge dens 'locations': landskaber, bygninger osv, vel vidende, at Pontoppidan forholdt sig frit til de forskellige lokaliteter, der tit blandes sammen, således at man i fx Det forjættede Land befinder sig i en fiktiv sjællandsk egn. Jf. DSLs udgave, 1997, af romanen, bd. 2 s. 41-42.

At arrangementet bliver afholdt forudsætter naturligvis, at der er deltagere nok, minimum 20 personer.

Detaljeret program og praktiske oplysninger kan ses her.