Det forjættede Land

Pontoppidan Selskabets sommermøde 17.–19. august 2018 på Tisvilde Højskole

Fredag den 17. august

14.00-15.00: Ankomst og indkvartering

15.00: Velkomst v/Johan Rosdahl.

15.15: Dansk landbrug og økonomi i 1880erne og 1890erne v/ Niels Kærgård

Når baggrunden for Det forjættede land – eller dansk historie i slutningen af det 19. århundrede i det hele taget – skal skildres, bliver det let den politiske forfatningskamp og de religiøse vækkelser, der falder mest i øjnene. Men på det økonomiske område skete også radikale forandringer. Vort hovederhverv, landbruget, omstilles radikalt fra kornproduktion til produktion af smør, æg og bacon, en omstilling muliggjort af ånd og teknik: højskole, andelsbevægelse og centrifuge. Det er en succes, men der er underliggende markante modsætninger mellem de store og de små brug.

18.00: Middag.

20.00: Det forjættede Land mellem gamle og nye fællesskaber v/ Johs Nørregaard Frandsen

Henrik Pontoppidan lader i Det forjættede Land sin hovedperson, Emanuel Hansted, bevæge sig i et både mentalt og konkret landskab under forvandling. En række traditionelle forestillingsformer bryder sammen og erstattes af nye. Den idealistiske Hansteds bevægelse gennem dem udvikler sig til en dance macabre, hvor individ og fællesskab, fornuft og idealitet støder sammen. Pontoppidans roman er et stykke Danmarkshistorie skildret som menneskelig magt og afmagt.

Lørdag den 18. august

8.00: Morgenmad.

9.00: Rusland, Danmark og Det Moderne Gennembrud v/ Birgitte Hesselaa

Også i Rusland oplevede man i 1800-tallets anden halvdel "et moderne gennembrud", en dybtgående idé- og værdikamp, som førtes ikke mindst igennem skønlitteraturen. — I Rusland opstod nye, radikale samfundstænkere. Man talte om 'de nye ideer' og 'det nye menneske'. I romaner af Turgenev, Tolstoj og Dostojevskij kan man finde en brændende idédiskussion, som får kød og blod igennem romankarakterernes kampe, illusioner, sejre og nederlag. Som i Norden. Og alligevel helt anderledes. — Gennem stikprøver belyses det, hvordan romankunsten (og en enkelt dramatiker) i Norden og i Rusland svarede forskelligt på modernitetens udfordringer. Det gælder ikke mindst forholdet imellem religion og videnskab.

10.45: Formiddagskaffe.

11.00: Teologiske spørgsmål i sidste del af 1800-tallet v/ Chr. de Fine Licht

For at illustrere den teologiske debat i den periode, Henrik Pontoppidans Det forjættede Land foregår og er skrevet, vil foredraget følge tre spor: Udviklingen i 1800-tallet fra kristen enhedskultur over udfordringer fra fritænkeri og naturvidenskab til forsøgene på at etablere en ny, liberal teologi. Dernæst en redegørelse for skillelinjerne mellem de danske grundtvigianere, højskolefolk, venstrepolitikere og gammelkristne. Endelig et forsøg på en karakteristik af Emanuel Hansteds kristendom, sammenlignet med repræsentanter fra samtiden.

12.30: Frokost

14.00 Udflugt v/ skovløber og naturvejleder Carsten Carstensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

16.00: Politik uden partier v/ Niels Finn Christiansen

I ingen af vore hidtil fire grundlove omtales politiske partier med et eneste ord. I dag ved vi godt, at de findes, og at politikken er struktureret af og om partierne. Sådan var det ikke i 1800-tallets tre sidste årtier under det, der traditionelt kaldes forfatningskampen. Her var partier løse grupperinger, ofte samlet om en enkelt person og uden permanent organisation eller ledelse. Partidisciplin og -loyalitet afhang af de enkelte sager og ikke mindst af hensynet til vælgernes interesser og holdninger i de enkelte valgkredse. Den 30 år lange forfatningskamp for og imod folketingsparlamentarismen tegnede dog konturerne af et Højre og et Venstre med politiske base i henholdsvis Landstinget og Folketinget. Inden for de to hovedgrupper var der rigelig plads til "fraktioner" med særlige idé- og interessemæssige profiler. De karakteriserede navnlig Venstre, hvor der dog også var en ganske livlig trafik ind og ud af disse retninger.

18.00: Middag.

19.30: "Kaminpassiar": Svend Åge Madsen i samtale med Johan Rosdahl om Af den anden verden (2017) – og noget om Det forjættede Land

Søndag den 19. august

8.00: Morgenmad og rydning af værelser.

9.15: Det karikerede land — Pontoppidan og karikaturen v/ Martin Zerlang:

Mens karikaturen i anden halvdel af det 19. århundrede fejede hen over landet, forblev Henrik Pontoppidan en gådefuld skikkelse, som ingen af tegnerne rigtig fik fat på, ja som de færreste tegnere overhovedet forsøgte at fange i deres streger. Til gengæld udfoldede Pontoppidan sig gerne selv som verbal karikaturist, og foredragets emne vil være et forsøg på en karakteristik af Pontoppidan som karikaturist i Det forjættede Land.

10.30: Opsamling v/Johan Rosdahl.

11.30: Evaluering og forslag til næste års tema.

12.00: Frokost og afrejse.

Litteratur: Henrik Pontoppidan: Det Forjættede Land (12. udg.) 1997 v/ Kielberg og Rømhild. – Svend Åge Madsen: Af den anden verden, Gyldendal 2017.

Tilmelding til kassereren Kristian Nellemann senest 1. juni.
e-mail-adresse: helenkrist@hotmail.com.
Indbetaling af det fulde beløb senest 1. juli på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Husk afsender!

Priser. Medlemmer: 2800 kr. (delt dobbeltværelse: 2650 kr.). Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 1500 kr. Ikke-medlemmer: 3500 kr. Deltagelse uden overnatning: 2000 kr.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Sune Weile.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon: 48 70 76 36, hjemmeside: www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.

Tilrettelæggelse: Esther Kielberg, Søren Schou og Johan Rosdahl.