Nyhedsbrev 78

PROGRAM

Nedenstående møder i Pontoppidan Selskabet i efteråret 2019 finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Birgitte Hesselaa:

Det forjættede Land. Emanuel Hansted og menigheden: fra 'perfect match' til skilsmisse

Der er i Pontoppidans roman en skildring af forholdet imellem Emanuel Hansted og den menighed, han er præst for, som kan stadierne i et kærlighedsforhold. Det er en relation, som vi følger fra første kapitel til det sidste. I begyndelsen er det som i en lykkelig udgave af ”Gift ved første blik”. Begge parter har netop dét, som den anden søger. Det er et 'perfect match'. Siden bliver det mere kompliceret. Menighedens forhåbninger skuffes. Emanuel synes stadigt mindre optaget af den gamle, nære alliance. Skilsmissen er en realitet. Efterfulgt af Emanuels hjerteskærende forsøg på et comeback.
Foredraget belyser relationen mellem Emanuel og hans menighed som en psykologisk relation imellem to parter. Og i den sammenhæng også det særlige og ejendommelige, at vi aldrig hører Emanuel prædike. Hvorfor mon?

NB: Desværre har Birgitte Hesselaa på grund af sygdom måttet bede om udsættelse af sit foredrag i Pontoppidan Selskabet planlagt til 3. oktober. I stedet vil interesserede medlemmer samme tid og sted kunne drøfte og forberede den i dette nyhedsbrev og på Facebook fremsatte idé om dannelse af en læsekreds omkring Flemming Behrendts bog om Henrik Pontoppidan, Livsrusen.

Onsdag 6. november kl. 19.30

Jens Bjerring-Hansen:

Digitale Hovedstrømninger

Et udgivelses- og forskningsprojekt om Georg Brandes' Hovedstrømninger.

Onsdag 11. december kl. 19.30

Birgitte Qvist-Sørensen:

Hvorfor er Lykke-Per en yndlingsbog?

Lykke Per optager mig fordi den handler om at finde mening i tilværelsen, forventninger, håb og krav til sig selv – om tvivl og tro, om de beslutninger og valg vi træffer som menneske. Den er skrevet i en tid med nybrud, higen efter viden, et opgør med med det bestående og jeg synes at vi kan trækker paralleller til tiden idag.

Desuden

Mandag 7. oktober kl. 19 i Aktivitetshuset Nørre Allé 4, Ebeltoft

Johan Rosdahl

Om at blive til noget eller blive sig selv. Henrik Pontoppidan og Lykke-Per

Torsdag 10. oktober kl.17-18.30 på Nivågårds Malerisamling

Christian de Thurah

Nattevagt i forbindelse med udstillingen Kunstnerbrødre

Hvad skal vi egentlig med kunsten? Hvad er dens rolle i samfundet? Skal kunsten være politisk eller et mål i sig selv - "l'art pour l'art"? Disse spørgsmål, som jo stadig er særdeles aktuelle, blev diskuteret heftigt i tiden omkring 1890, og de diskuteres i Henrik Pontoppidans lille kunstnerroman Nattevagt fra 1894. Her møder vi den radikale maler Jørgen Hallager, "røde Hallager", der kæmper indædt mod en ny tids "tandløse" kunst og politiske slaphed. Det går ud over hans tidligere ven og kampfælle, maleren Thorkild Drehling, som han anklager for at have svigtet de politiske idealer. Og det går katastrofalt ud over hans hustru, Ursula, som Drehling er hemmeligt forelsket i. Bogen gav ved sin fremkomst anledning til ivrig debat og ganske modstridende fortolkninger. Cand.mag., tidl. lektor Christian de Thurah gennemgår Pontoppidans "Nattevagt" og sætter den ind i samtidens politiske og kunstneriske kontekst, herunder de tætte tråde, der er mellem romanen og malerne L.A. Ring og H.A. Brendekilde. Entré: 100 kr.

Fredag 8. november kl. 18-19.30 i Det var Zittans-boghandlen, Amagerbrogade 205

Flemming Behrendt

fortæller om sin Pontoppidan-bog Livsrusen

Fredag 11. november kl. 18.30-20.30 i Drachmann-Selskabet i Kolding, Strandmøllevej 2

Henk van der Liet og Flemming Behrendt

Om forholdet mellem Drachmann og Pontoppidan

Søndag 17. november kl. 16.45-17.30 på Bogforum, Scene 2

Flemming Behrendt interviewes af Politikens chefredaktør, Christian Jensen

Om Livsrusen

Torsdag 21. november kl. 17.00-18.30 i Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27

Flemming Behrendt

Henrik Pontoppidan og Grundtvig

Fredag 29. november kl. 19.30 i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, Haslev

Johan Rosdahl

Om at blive til noget eller blive sig selv. Henrik Pontoppidan og Lykke-Per

Torsdag 12. december kl. 17.00-18.30 i Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27

Flemming Behrendt i dialog med Henrik Yde

Henrik Pontoppidan og Martin Andersen Nexø

Læsekreds omkring Livsrusen

Så udkom den! Flemming Behrendts længe ventede bog om Henrik Pontoppidan – Livsrusen.

Mange af Pontoppidan Selskabets medlemmer var 10. september med til at fejre udgivelsen i en propfuld Munkekælder på Frue Plads i København. Ved arrangementet talte bl.a. Søren Schou (se hele talen) og han sluttede på følgende vis: "Bogen er tung, men ikke tung at læse, den er en regulær page turner, levende og velskrevet. Det har været et privilegium at være medlæser."

Søger du også medlæsere, nu hvor bogen ligger her? I så fald kunne det følgende måske interessere dig.

Selskabets bestyrelse vil gerne lodde stemningen for etablering af en læsekreds omkring Livsrusen. Vi kunne følge bogen på dens vej gennem de seks afsnit over seks møder i læsekredsen (sen eftermiddag/aften) og så slutte af med en syvende gang, hvor Flemming Behrendt holder foredrag med udgangspunkt i de spørgsmål og temaer, som læsekredsen har samlet op undervejs.

Vi forestiller os læsekredsen etableret i oktober og startende i november med ca. et møde hver 3.-4. uge.

Et møde i læsekredsen varer 2 timer. Det indledes af en oplægsholder, der er bedt om at give tre personlige nedslag i dagens tekst (et afsnit) fra Livsrusen af ca. 30 min. længde. Dagens afsnit af Livsrusen forudsættes således læst inden mødet og det tager oplægget afsæt i. Efter oplægget vil en ordstyrer guide os gennem en god times diskussion af oplægget og de problemstillinger og temaer deltagerne selv bringer med. Til sidst på mødet samler vi spørgsmål og diskussioner op mhp. den afsluttende forelæsning ved Flemming Behrendt (i foråret 2020).

Vi tænker os en læsekreds af en størrelse på max. 25 deltagere. Prisen for deltagelse vil komme til at ligge på folkeuniversitets-niveau, dvs. omkring 600-700 kr. for hele forløbet (200 kr dyrere for ikke-medlemmer af Pontoppidan Selskabet).

I København har vi truffet aftale om at møderne kan holdes i Admiral Gjeddes Gård i St. Kannikestræde.

Kunne du være interesseret i at deltage i en læsekreds, som den er skitseret her, bedes du sende en mail for at tilkendegive det, til selskabets kasserer, Gunnar Jørgensen, gunnarjoergensen@hotmail.com, senest 1. oktober 2019.

Du må meget gerne i mailen tilkendegive om du foretrækker møderne i læsekredsen afholdt
• på en fast ugedag eller skiftende hverdage (ma-fre)
• sen eftermiddag (fx start ca kl. 17) eller aften (start ca kl. 19)
Din tilkendegivelse af interesse for at deltage er ikke bindende, men i fald interessen for at deltage bliver meget stor, vil vi ved tilmeldingsfristens udløb tillade os at prioritere "interesse-melderne" højest i fordelingen af pladserne.

Gunnar Jørgensen