Nyhedsbrev 75

PROGRAM

Tirsdag 23. april kl. 19:30

Johs. Nørregaard Frandsen:

Det forjættede Land mellem gamle og nye fællesskaber

Henrik Pontoppidan lader i Det forjættede Land sin hovedperson, Emanuel Hansted, bevæge sig i et både mentalt og konkret landskab under forvandling. En række traditionelle forestillingsformer bryder sammen og erstattes af nye. Den idealistiske Hansteds bevægelse gennem dem udvikler sig til en dance macabre, hvor individ og fællesskab, fornuft og idealitet støder sammen. Pontoppidans roman er et stykke Danmarkshistorie skildret som menneskelig magt og afmagt.

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Mandag 13. maj kl. 17:00

Årsmøde og generalforsamling

Årsmødet med efterfølgende generalforsamling afholdes i "Trykkeriet" hos Gyldendal i København, indgang Pilestræde 51.
Til foredraget er der adgang for ikke-medlemmer mod entré: 50 kr.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Kl. 17:00:

Foredrag v/ Professor Martin Zerlang: Satirikeren Pontoppidan.

Derefter:

Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
2. Beretning v/ formand Johan Rosdahl.
3. Forelæggelse af regnskab v/ kasserer Gunnar Jørgensen.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Selskabets vedtægter kan ses her på netstedet.

23-25. august: Årets sommermøde på Tisvilde Højskole

Lykke-Per er mødets hovedtema.