Nyhedsbrev 79

Læsekreds omkring Livsrusen

Pontoppidan Selskabets bestyrelse udbyder en læsekreds omkring Flemming Behrendts bog om Henrik Pontoppidan Livsrusen. Læsegruppens deltagere vil læse og sammen drøfte bogen over fire studiemøder i læsekredsen og afslutte med en femte gang, hvor Flemming Behrendt holder foredrag med udgangspunkt i de spørgsmål og temaer, som læsekredsen har samlet op undervejs.

Tid og sted

Møderne holdes i
Admiral Gjeddes Gård
Store Kannikestræde 10 A,
1169 København
på følgende dage:

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30
Mandag den 2. marts 2020 kl. 17.00
Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.30
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 17.00
Mandag den 25.maj 2020 kl. 19.30

(Bemærk skiftende ugedage og tidspunkter)

Forløb

Et møde i læsekredsen varer to timer. Det indledes af en oplægsholder, der er bedt om i løbet af en halv time at give tre personlige nedslag i dagens tekst fra Livsrusen. Dagens afsnit af Livrusen forudsættes således læst inden mødet, og oplægget tager afsæt i, at deltagerne har læst. Efter oplægget vil en ordstyrer guide os gennem en god times diskussion af oplægget og de problemstillinger og temaer, som deltagerne selv bringer med. Til sidst på mødet samler vi spørgsmål og diskussioner op mhp. den afsluttende forelæsning ved Flemming Behrendt (25. maj 2020 kl. 19.30).

Vi opdeler læsningen af bogen på følgende vis:
Til første mødegang: kap. 6-14 (pp.82-226)
Til anden mødegang: kap. 15-25 (pp.227-367)
Til tredje mødegang: kap. 26-36 (pp.368-513)
Til fjerde mødegang: kap.37- (pp.514-662)

Vi tænker os en læsekreds på en størrelse af max. 25 deltagere.

Prisen for deltagelse i hele læsekredsen (5 gange) er:
Medlemmer af Pontoppidan Selskabet – 500 kr.
Øvrige - 700 kr.
Ved møderne serveres kaffe/the og et stykke kage (inkl. i prisen)

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til selskabets kasserer, Gunnar Jørgensen, gunnarjoergensen@hotmail.com, senest 13. november 2019 kl. 12.00.
Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en bekræftende e-mail herom.
Efter den 13. november udsendes flere praktiske informationer herunder oplysninger om betaling af deltagergebyret.

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Onsdag 6. november kl. 19.30 AFLYST

Jens Bjerring-Hansen:

Digitale Hovedstrømninger

Et udgivelses- og forskningsprojekt om Georg Brandes' Hovedstrømninger.

Onsdag 11. december kl. 19.30

Birgitte Qvist-Sørensen:

Hvorfor er Lykke-Per en yndlingsbog?

Lykke Per optager mig fordi den handler om at finde mening i tilværelsen, forventninger, håb og krav til sig selv – om tvivl og tro, om de beslutninger og valg vi træffer som menneske. Den er skrevet i en tid med nybrud, higen efter viden, et opgør med med det bestående og jeg synes at vi kan trækker paralleller til tiden idag.

Møderne finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Desuden

Fredag 8. november kl. 18-19.30 i Det var Zittans-boghandlen, Amagerbrogade 205

Flemming Behrendt

fortæller om sin Pontoppidan-bog Livsrusen

— o —

Mandag 11. november kl. 18.30-20.30 i Drachmann-Selskabet i Kolding, Strandmøllevej 2

Henk van der Liet og Flemming Behrendt

Om forholdet mellem Drachmann og Pontoppidan

— o —

Søndag 17. november kl. 16.45-17.30 på Bogforum, Scene 2

Flemming Behrendt interviewes af Politikens chefredaktør, Christian Jensen

Om Livsrusen

— o —

Torsdag 21. november kl. 17.00-18.30 i Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27

Flemming Behrendt

Henrik Pontoppidan og Grundtvig

— o —

Fredag 29. november kl. 19.30 i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, Haslev

Johan Rosdahl

Om at blive til noget eller blive sig selv. Henrik Pontoppidan og Lykke-Per

— o —

Onsdag den 4. december kl. 19.30 – 20.30 i Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Hovedstien 14, 2650 Hvidovre

Litterær Salon
Kom og vær med til at analysere danske noveller, som alle har læst på forhånd. Har de gamle noveller mon relevans i dag? Alle er velkomne.

Det store Spøgelse

Tilmelding og spørgsmål på tlf. 3634 3600

— o —

Torsdag 12. december kl. 17.00-18.30 i Grundtvigsk Forum, Vartov, Farvergade 27

Flemming Behrendt i dialog med Henrik Yde

Henrik Pontoppidan og Martin Andersen Nexø