Fiktionsbidrag/udkast

Talrige af Henrik Pontoppidans noveller og smaa romaner er begyndt som større eller mindre bidrag til tidsskrifter og aviser, men der var naturligvis også fiktionstekster der aldrig blev til mere. Nogle gange kan det været vanskeligt uden nøjere overvejelser at bestemme en tekst som enten fiktiv eller "journalistisk"; i nogle tilfælde har vi ladet teksten indgå i begge oversigter (se de journalistiske tekster). Pontoppidans egen præsentation af teksten kan være afgørende. Her på netstedet kan man foreløbig finde følgende tekster:

PCA 3 Novellen "Et Endeligt" 1881
PCA 8 Novellen "Vinterbillede" 1882
PCA 9 Novellen "Esther" 1882
PCA 10 "Sommerbillede" 1882
PCA 12 Novellen "En Kjærlighedshistorie" 1.-8.7.1883
PCA 13 "En Fiskerrede", Ude og Hjemme, nov. 1883. Teksten er stort set identisk med novellen i Landsbybilleder.
PCA 14 "Fra Landet" dec. 1883
PCA 21 "Fra Landet" 1884
PCA 22 Udkastet til Isbjørnen 1884
PCA 23 "Fra Landet" (Et Bondebryllup) 1884
PCA 24 "Knokkelmanden" 1884
PCA 25 "Af Pigen Marthas Historie" 1884
PCA 26-27 "Fra Landet", Hjemme og Ude, nr. 1-2, 5.10.1884. De to første kapitler af den senere bog Spøgelser. Rettelserne til bogteksten er få, små og insignifikante.
PCA 28 "Introduktion", Hjemme og Ude, nr. 5, 2.11.1884. Første kapitel af den senere bog Mimoser.
PCA 29 "Naadsensbrød" 1885
PCA 30 "Fra Byen. Hjærtensfryd" 1885
PCA 31: "Fra Byen" (Paa Vinkjælderen) 1885
PCA 32a Novellen "Nekrolog" 1885
PCA 32b Artiklen "Under Aaget" 1885
PCA 34 Fortællingen "Hjærtesorg" 1885
PCA 35 Novellen "To Venner" 25.12.1885
PCA 36 Novellen "To Gange mødt" 1886 i Tilskueren
PCA 38 "Ane-Mette" 16.7.1886
PCA 52: "Klørknægt" maj 1887
PCA 46a "Hans og Trine. En Efterslæt" okt. 1887 i Tilskueren
PCA 47 "Tro til Døden. En Beretning" dec. 1887 i Tilskueren
PCA 53: "Mosekonen" dec. 1887
PCA 62 "Kasper Kappers Endeligt" juli-aug. 1888
PCA 63 "Muldskud" dec. 1888
PCA 67 og 70 "To Digterhjem" 26. og 31.12.1888
PCA 73: "En lille By" 1889 i Tilskueren
PCA 102 "Dagbog" - Pigen med Klumpfoden, 23.8.1889
PCA 106 "Et Offer. (Koncept.)" 1889
PCA 108 "Dagbog". Udkast til "Sct. Peders List" i Krøniker
PCA 110 "Dagbog". Udkast til Vildt, i ni afsnit, i Kjøbenhavns Børs-Tidende 19.9.-3.10.1889
PCA 113 "Digterliv" 8.10.1889
PCA 129 "Dagbog" (Den stærke Skræder) 1.11.1889
PCA 132 "Dagbog" om et voldsomt uvejr. Kjøbenhavns Børs-Tidende 6.11.1889
PCA 135 "Dagbog" om landsbyen Ilum. Kjøbenhavns Børs-Tidende 8.11.1889
PCA 144 "Dagbog", 25.11.1889
PCA 149 "Den første Gendarm", dec. 1889
PCA 150 "Landbyens Dronning", Wisbechs Ill. Almanak for 1890, 1.8.1889
PCA 151 "Den sorte Aline", Folkets Almanak for 1890, aug. 1889
PCA 153 "Ilum Breve", Kjøbenhavns Børs-Tidende, 5.-8.12.1889
PCA 158 Novellen "Tilbageblik", 11.-17.1.1890
PCA 159 "Ungdom. Fortælling i Husvennen, 30.3.-8.6.1890
PCA 167 Legenden "Den gamle Adam", Kjøbenhavns Børstidende, 13.7.1890
PCA 174 Fortællingen Ørnereden i Aalborg Amtstidende 23.12.1890
PCA 193a Fortællingen Fra Hytterne. (Et gammelt Dagbogsblad), i Kjøbenhavns Børs-Tidende 31.1.1891
PCA 202 "Den gule Rose". En Fortælling. Folkets Almanak for 1892, aug. 1891
PCA 203 "Et Resultat" okt. 1891
PCA 207 "Et Møde" 1892
PCA 211 Krøniken "Ørneflugt" 1894
PCA 218 Fortællingen "Indtoget eller den kloge Mand", Politikens julenummer 25.12.1896
PCA 244 "Enetale" om højbådsmand Olufsen, 19.4.1897
PCA 248 "Naar Vildgæssene trækker forbi" 25.12.1897
PCA 268 "Det store Spøgelse" 1902
PCA 270 "Den kongelige Gæst. En Krønike" 1902
PCA 271 "Livets Kilde. En Fortælling." Politikens Julenummer 1902
PCA 278 "Ørnereden". Politiken 13.11.1905
PCA 280 "Søren Smed og hans Sønner". Arbejdernes Jule-Album, 1905
PCA 292 "En Forhistorie". Tilskueren, okt. 1910
PCA 298 "Smeden i Enslev". Illustreret Tidende, 1913
PCA 303a "En Veteran fra 64". Strejftog 1916
PCA 307 "Præstens Datter" 1918
PCA 316 "De retfærdige Stalbrødre" 1922-23
PCA 327 "Rejsen gennem Livet" 1928
PCA 332 "Rabbinerens Datter 1930