Krøniker

Forsiden af Krøniker 1890

Krøniker udkom i slutningen af oktober 1890 i 1500 eksemplarer på P.G. Philipsens Forlag. Den rummede et forord der som hele bogen er sat med fraktur-skrift. Det var dengang ikke så ualmindeligt, men det er den eneste gang Pontoppidan i sine egne bøger brugte denne "gotiske" skrift1. Det skete for at fremhæve disse teksters særlige karakter som det også fremgår af forordet:

Forord i Krøniker, 1890

Forord.

Dette er det første Hæfte af en større Samling Smaafortællinger, Æventyr, Anekdoter – eller hvad man nu vil kalde disse Smaating – hvis Udgivelse vil blive fortsat, ifald det skulde lykkes mig at vinde Læsere.

I et Par af de her meddelte er der benyttet Træk fra gamle, danske Folkesagn. For de øvrige har Forfatteren det fulde Ansvar.

Septbr. 90.

H.P.

Indhold af Krøniker, 1. udgave, 1890:

2. og 3. udgaven af Krøniker indgik i Fortællinger, bd. I, 1899, s. 203-280 med optryk i 1903. Samlingen indholdt her følgende numre:

 • Menneskenes Børn
 • Ørneflugt
  – en let omarbejdet udgave af "Ørneflugt" der stod i Juleroser 1897. Denne var igen en grundig omarbejdelse af "Ørneflugt" der stod i Aarhuus Siftstidende 3.1.1894.
 • En lille By. En første version stod i Tilskueren i 1889.
 • Morgendug2
 • Den stærke Skrædder
 • Den kloge Mand
 • Havfruens Sang
 • Digterliv
 • Muldskud
 • Naar Vildgæssene trækker forbi. Et udkast stod i Politiken 25.12.1897.
 • De Vises Sten

4. udgaven i Noveller og Skitser, bd. 1, 1922 og herfra optrykt i 1950 og 2002:

 • Menneskenes Børn
   – med få, uvæsentlige, strammende strygninger.
 • Ørneflugt
   – med mange små ændringer.
 • En lille By
 • Morgendug
 • Den stærke Skrædder
   – med mange strammende småforkortelser. Enkelte ordændringer.
 • Den kloge Mand
   – med enkelte større ændringer eller strygninger.
 • Havfruens Sang
   – Adskillige småstrygninger og rettelser. En enkelt omgruppering. Slutningseffekten afdæmpet.
 • Digterliv
   – Beskrivelserne af forlæggerkontoret i 2. og 3. fase strøget. Andre mindre strygninger og rettelser.
 • Muldskud
 • Naar Vildgæssene trækker forbi
 • De Vises Sten
   – med nogle små og uvæsentlige forandringer.

4. Udgave i Noveller og Skitser, 1922, bd. 1, s. 351-416 var et i princippet uforandret optryk af 2. (el. 3.) udgave.

Sammenstilling i kolonner af udkast og udgaver:

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Krøniker 1890
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] gotisk skrift: Der er tale om schwabacher, "en ældre og blødere slægtning til den kantede fraktur. Derved signalerede man en affinitet til tidens masselæsning, der stadig hovedsagelig blev trykt med brudte typer: salmebøger, bibler, katekismer, almanakker, kogebøger og folkelige aviser." (Johnny Kondrup: Editionsfilologi (2011), s. 288.) – Se også HPs brev til Jacob Hegel 3.7.1890. tilbage
[2] Morgendug: I et brev til Emil Frederiksen fra 1950 gør Vilh. Andersen sig betragtninger om dennes tekst forhold til Pontoppidans biografi. tilbage