Favsingholm

x

Pontoppidans nye Bog

Gyldendal har i Dag udsendt Henrik Pontoppidans nye Bog: Favsingholm. Paa Bogens sidste Blad læses følgende Ord: "Hermed slutter Fortællingerne fra De Dødes Rige." Dermed har Forfatteren endeligt fastsat Navnet paa Fortællingskredsen.

Titlen er fortræffeligt valgt; ikke mindst passer den paa det foreliggende Bind, over hvilket der hviler en højtidelig Gravstemning.

Torbens og Jyttes Skæbner finder her deres Afslutning. Torben, der har opgivet at søge Helbredelse for sin Sygdom, dør paa Favsingholm. Jytte, der faar et Barn med sin Mand, bliver skilt fra ham, efter at hun har opdaget, at han er hende utro. Hun føler ved Torbens Død, at Kærligheden til ham har været det sandeste og dybeste i hendes Liv; men de to har ikke været skabt til at leve sammen; de har begge været afmægtige overfor Livet.

Ved Bogens Slutning lader Pontoppidan de to Brødre, Pastor Gaardbo og Doktor Gaardbo, blive forsonede paany. Og et spirende Liv grønnes over de mange Grave: en Vrimmel af unge Mennesker og Børn lukker op til en lysere og friere Verden end den, Pontoppidan har skildret i De Dødes Rige.

Lejlighedsvis er indføjet en lille, elskværdig og rammende Karakteristik af Jeppe Aakjær, der bringer et Glimt af Munterhed ind i Alvoren.

Der vil sikkert kun være een Mening om den sikre og gode Form, hvori Fortællingskredsens Slutning er støbt, og den overlegne og sympatetiske Livsbetragtning, som den udtrykker.