Literatur

Henrik Pontoppidan: Toldere og Syndere.

G.B.N.F. 260 Sider.

Tredie Bind af Pontoppidans "Fortælling-Kreds" foreligger til Jul under Titlen "Toldere og Syndere"; den danner Fortsættelsen af "Torben og Jytte" og "Storeholt" og bebudes afsluttet med fjerde Bind "Enslevs Død" i Foraaret 1915.

"Toldere og Syndere" giver en mosaik-agtig Række Billeder, udelukkende af Københavnerliv, lige fra Rigsdagssalen og det store Redaktionskontor til Kunstnernes Bohêmeliv og de løse Eksistensers Elendighed. Værdien af de enkelte Billeder er uomtvistelig, og de er hver for sig trufne i den rette Tone. Som Helhed er Bindet navnlig i sin første Halvdel noget famlende, og først med de kraftige, næsten brutale Scener mod Slutningen rives Læseren med til samlet Interesse, saa at man med Spænding imødeser, hvad det bebudede sidste Bind vil bringe. Først, naar det foreligger, vil man antagelig faa det Synspunkt, fra hvilket Enkelthederne staa i det rette Perspektiv.

Johannes Loft.