Lykke-Per

LP A 1
1. bind
LP A 2
2. bind
LP A 3
3. bind
LP A 4
4. bind
LP A 5
5. bind
LP A 6
6. bind
LPA 7
7. bind
LP A 8
8. bind

Det var Hans Tegner der efter Pontoppidans anvisninger tegnede omslagene til Lykke-Pers førsteudgaves otte bind.

Udgaver

A. Værket består i sin første udgave af disse otte bind:

I. Lykke-Per, hans Ungdom, jan. 1898 (190 sider) – se B kap. 1-4
II. Lykke-Per finder Skatten, juni 1898 (158 sider) – se B kap. 5-7
III. Lykke-Per, hans Kærlighed, april 1899 (138 sider) – se B kap. 8-10
IV. Lykke-Per i det fremmede, dec. 1899 (137 sider) – se B kap. 11-13
V. Lykke-Per, hans store Værk, nov. 1901 (181 sider) – se B kap. 14-16
VI. Lykke-Per og hans Kæreste, juni 1902 (170 sider) – se B kap. 17-18
VII. Lykke-Per, hans Rejse til Amerika, okt. 1903 (197 sider) – se B kap. 19-22
VIII. Lykke-Per, hans sidste Kamp, dec. 1904 (272 sider) – se B kap. 23-28

Fra og med bind IV omtales værket på sidste side som "Fortællinger om Lykke-Per", i bind VII som "Fortællingen om Lykke-Per" og i bind VIII som "Fortællingerne om Lykke-Per". Gennem hele udgivelsen betegnes de enkelt bind som "Hefter".

B. LYKKE-PER, 2. udg. I-III, febr.-dec. 1905

C. LYKKE-PER, 3. udg. I-III, marts 1907-jan. 1908. Hermed var romanen i alt trykt i 10.000 ekspl.1

D. LYKKE-PER, 4. udg. I-II, 1918.

E. LYKKE-PER, 5. udg. I-II, 1920.

Se videre Flemming Behrendts oversigt.

Til 10. udgave i 1959 havde Esther og Thorkild Skjerbæk bragt teksten i overensstemmelse med ovennævnte udgave D. Men nogen egentlig tekstkritisk udgave af romanen er aldrig foranstaltet.

Kidde LP 1 Kidde 2

Denne udgave blev brugt til Gyldendals Bibliotek i 1964, og Thormod Kidde tegnede forsideillustrationer, til bind 1 Per stående i kapitel 11 på toppen af Berlins rådhus, til bind 2 kapitel 28s vejassistent på inspektion i Thy.

Den sidste ordinærudgave med Pontoppidans egen retskrivning udkom i 1980, i form af 3. oplag af 11. udgave i Gyldendals Bibliotek (1964), og den sidste Tranebogsudgave i 1979. Siden 1984 har teksten, først som "4. Traneudgave", været optrykt i en "moderniseret" udgave hvor store begyndelsesbogstaver er rettet til små, aa rettet til å og kunde, skulde og vilde rettet til kunne, skulle og ville i overenstemmelse med 1948-retskrivningen. Men alle andre afvigelser fra denne nye retskrivning har forlaget ladet stå.

Gilsfort LP

I 1989 udkom Tranebogs-udgaven med et særligt omslag i anledning af Jørgen Ljungdalhs dramatisering året før på Aarhus Teater med Peter Gilsfort i titelrollen2.

Lykke-Per Bogklub-udgave 2005

I 2003 udkom romanen i ét bind i Gyldendals Bogklub. Der er tale om satsen fra Tranebogsudgaven, fotografisk blæst op til 107%. Til omslaget er brugt Paul Fischers maleri "Østergade – Juletravlhed på Strøget" fra 1888. Skønt annonceret i kolofonen side 4 er Skjerbæks tekstoplysninger udeladt "bind 2, side 417" der ikke eksisterer.

I 2006 udkom den samme tekst i samme udstyr, men nysat. Udgaven blev ved optryk i 2012 forsynet med nyt omslag og et forord af Ida Jessen.

Litteratur på netstedet om Lykke-Per

Hele teksten til såvel 1. udgavens otte bind som til 2. udgavens tre bind fra 1905. Det er den sidste tekst der er grundteksten for netstedets udgivelsesarbejde med romanen. Derfor er det i denne udgave man finder de forklarende og belysende fodnoter, med mindre det annoterede sted kun findes i 1. (eller 4.) udgave. Om valget af grundtekst se Flemming Behrendts artikel "Den pontoppidanske grundtekst" (1999).

1899-1904 En sammenstilling af Pontoppidans egne resumeer i 1. udgaven af de foregående bind.

1906 Poul Levins artikel om "Familien Salomon i Lykke-Per fra Tilskueren.

1917 Vilh. Andersen: kapitlet om Lykke-Per i Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab.

1918 Et uddrag af 4. udgavens Kapitel 17: portrættet af Dr. Nathan.

1952 Carl Roos: En gammel bog, der er god som ny om Thomas a Kempis: Kristi Efterfølgelse.

1964 Flemming Behrendt: "Lykke-Per", 4. kapitel i specialeafhandlingen Henrik Pontoppidan. Genetisk-tekstkritiske studier i forfatterskabet, især 1890-1908. Sammendrag: Fra ledefigur til hovedperson" IN Omkring Lykke-Per (1971)

1967 Jørgen Moestrup: Pontoppidan og Nietzsche. Idésammenhæng og idékonsekvens i perioden omkring Lykke-Per, specialeafhandling. Sammendrag: "Lykke-Per og Nietzsche" i: Omkring Lykke-Per (1971)

1976 H.P. Rohdes artikel om Lykke-Pers projekt og nutidens virkelighed

1978 F.J. Billeskov Jansen: Uddrag fra bogen Henrik Pontoppidan. Ledetråd for læsere.

1999 Jesper S. Christensen: At leve med 'Lykke-Per'. Kronik i Aarhus Stiftstidende 29.8.

2001 Anette Skov Hansen universitetsopgave om Lykke-Per.

2001 Resume af Bo Tao Michaëlis' foredrag på Politikens Litterære Salon.

2001 F.J. Billeskov Jansen: artikel om Lykke-Per i Dansk Forfatterleksikon (2001). Heri også en litteraturliste.

2002 Aksel Haanings afhandling om Den sjette Sans.

2002 08 Thomas Wittendorffs foredrag om Lykke-Per og Nietzsche

2002 05 Peter Poulsens foredrag ved Pontoppidan Selskabets årsmøde.

2002 02 Einar Nielsens sammenstilling om Henrik Pontoppidan og Thomas a Kempis (midlertidig).

2002 Torben Hviid Nielsen: Lykke-Pers ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed.

2003 Børge Kristiansens essay om Pontoppidan og Martin Luther.

2003 Sandra Brinch Pedersen: Henrik Pontoppidan i den litteraturhistoriografiske kanon.

2006f Flemming Behrendt: Projektmageren.

2008 Morten L. Wassmer: Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden.

2012 Carsten Jensen: Om betydningen af ingenting.

2012 Søren Schou: Nogle bemærkninger til Fredric Jamesons artikel om Lykke-Per.

2013 Hans Hertel: Mand/kvinde – mor/søn.

2019 Poul Houe: A Fortunate Man, anmeldelse.

Litteratur uden for netstedet

Af den øvrige litteratur specielt om Lykke-Per kan, i kronologisk rækkefølge, nævnes:

1946 Helga Vang Lauridsen i: Danske Samfundsromaner, s. 21-33.

1968 Kristian Kjær i: Festskrift til Jens Kruuse (red. Gustav Albeck m.fl.).

1971 Knut Ahnlund (red.) Omkring Lykke-Per. En studiebog. Værkserien, Hans Reitzels Forlag, 355 s.

1971 Jørgen Holmgaard: Dødens gilding.

1974 Torben Kragh Grodal i: Tekststrukturer (red.: samme m.fl.), s. 209-29.

1982 Klaus P. Mortensen: Ironi og utopi, s. 146-205.

1986 Mogens Pahuus i: Dansk Udsyn 66.

1991 Poul Bager: Læsninger, s. 27-47.

1994 Kirsten Sarauw i: Dansk Udsyn 73.

2007 Børge Kristiansen: 'At blive sig selv' og 'At være sig selv'. En undersøgelse af Henrik Pontoppidans identitetsfilosofi i romanen Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi.

2017 James Wood: "A Neglected Modern Masterpiece and Its Perverse Hero", The New Yorker, 21. october 2019.

Oversættelser af Lykke-Per

Tysk: Hans im Glück, 1906. Oversætter: Mathilde Mann3, optrykt 1909, 1925, 1971, 1982.

Svensk: Lycko-Per, 1918-19.

Ungarsk: Szerencsés Péter, I-II 1928, optryk 1959. Oversætter: Henrik Hajdú.

Polsk: W czepku urodzony, I-II 1929. Oversætter: F. Mirandola (pseud. for Franciszek Pik). Titlen betyder ordret: "Født i sejrsskjorte" (egl.: "sejrshue")4.

Nederlandsk: Peter de gelukkige, 1932.

Norsk: 1938, optryk 1939, 1949, 1957.

Fransk: 1947. Oversætter: Y. Manceron. Se artikel om denne ufuldstændige oversættelse. Gyldendal-direktøren Ingerborg Andersen skrev 30.3.1942 til Pontoppidan: "Saavidt vi forstaar, er det [forlaget] Stocks Hensigt at udgive en Del af Lykke-Per nu og Resten af Bogen i Løbet af 3 Aar." Det blev aldrig til noget.

Finsk: Onnem Poika, 1957. Oversætter: Katri Ingman-Palola.

Russisk: Счастливчик Пер (Stjastlivtjik Per, ISO: Sčastlivčik Per5) ="Lykkelige Per", 1961, 1993. Oversætter: Sofija Fridljand. Læs som e-bog.

Rumænsk: Per cel norocos, 1965, Oversættere: Iulia Soare og Al. Budisteanu. Forord af Aurel Martin, Bukarest, Editura pentru Literatura Universala, 645 s.

Tjekkisk: Štastný Per, 1980 Oversætter: František Fröhlich.

Litauisk: Peras, laimės kūdikis, 1992. Oversætter: Zita Marienė.

Spansk: Per el afortunado, 2008. Oversætter: Maria Pílar Lorenzo.

Amerikansk engelsk: Lucky Per, 2010, efter 4. udgave. Oversætter: Naomi Lebowitz. Denne oversættelse er anmeldt af Fredric Jameson.

Engelsk: A Fortunate Man, 2014, efter 2. udgave. Oversætter: Paul Larkin.

*

I Pontoppidan Selskabet stod året 2002 i Lykke-Pers tegn. Den 21. marts fortalte professor F.J. Billeskov Jansen (1907-2002) på et medlemsmøde i København om sit forhold til romanen gennem et langt liv. På selskabets årsmøde den 2. maj i Diamanten på Det Kongelige Bibliotek talte forfatteren Peter Poulsen om Lykke-Per, og selskabets sommermøde på Skærum Mølle 2.-4. august havde Lykke-Per som omdrejningspunkt. Men siden har Lykke-Per utallige gange været genstand for foredrag: på årsmødet i 2012 ved Carsten Jensen og på det efterfølgende sommermøde blev Fredric Jamesons anmeldelse af den amerikanske udgave gjort til genstand for et foredrag af Søren Schou. I 2013 holdt Hans Hertel i selskabet et foredrag der sætter romanen i jungiansk belysning.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
A-udgaven (1898-1904). Bind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
B-udgaven (1905). Bind 1, 2, 3,
D-udgaven (1918). Bind 1, 2
E-udgaven (1920). Bind 1, 2
F-udgaven (1931). Bind 1, 2
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

(sidst redigeret okt. 2018)

 
[1] 10.000 ekspl.: Iflg. Dansk Litteratur Historie 1870-1920, 2009, s. 40. Opl. skal verificeres. tilbage
[2] Forestillingen var en stor succes. I Berlingske Tidende skrev Jens Kistrup bl.a.

Forestillingen er en sejr for det skuespiller-ensemble, som intet teater i landet kan konkurrere med, og som her er udnyttet på en måde, man ikke har set magen til siden Det kgl. Teaters glansperiode i 30´erne og 40´erne. Kæmpeprojektet er lykkedes både kvantitativt og kvalitativt. Forestillingen rykker fortiden helt ind på livet af os. Og så forstår vi, at den handler om os selv.

Forestillingen blev af Thomas Grimm redigeret til en særlig TV-udgave i DR som blev sendt i 1988. I 2004 blev en forkortet version opført på Aalborg Teater. tilbage
[3] Af HP-brev til Henri Nathansen 23.12.1906:

Oversættelsen er ret skødesløs, og at i hvert Fald Korrekturen er skammeligt slet. Overalt, hvor jeg har slået op i Bogen, har jeg fundet sådanne grimme Trykfejl, der ikke presenterer sig som sådanne og derfor gør store Partier helt meningsløse. F. eks. er Bogens vistnok eneste spatierede Ord "beseelt" bleven til "bestrebt", hvad måske giver en Slags Mening men rigtignok en ganske forkert.

tilbage
[4] venligst oplyst af prof. Jan Deręgowski, Aberdeen (juli 2016). tilbage
[5] venligst oplyst af cand.mag. Karen Loft (juli 2016). tilbage