Lykke-Per D I-II, 1918

Værket udkom 12. juni 1918 i to bind og betegnedes "Fjerde Udgave". Kapitelinddelingen er den samme som i 2. udgave (1905) og 3. udgave (1907-08). Bind I omfatter kapitel 1-15 og bind II kapitel 16-28.

Afvigelserne mellem Lykke-Per B (1905) og D (1918) er detekteret ved elektronisk sammenligning af OCR-skanninger af de trykte tekster. Afvigelserne vises i D-teksten således at B-tekstens ordlyd anføres i en note. Utvivlsomme trykfejl rettes i begge udgaver og forsynes med en note: "< {forkert ord}". De øvrige forskelle er dels tekstændringer der med sikkerhed kan tilskrives forfatteren, dels tekstændringer som kan tilskrives enten forfatteren eller sætteren, uden at det kan afgøres hvem der har ansvaret. Nogen adskillelse af de to typer har vi ikke ment at kunne foretage her. Når forskellene (omarbejdelserne) stedvis er så dybtgående at noter ikke er hensigtsmæssige, vises afvigelserne i en synoptisk opstilling.

Hermed er Lykke-Per B (1905) og Lykke-Per D (1918) effektivt korrekturlæst.

Om tekstgrundlaget for 1918-udgaven se iøvrigt Behrendt 1964.