Sommermøde 2002

Arv og gæld

Pontoppidan og Lykke-Per.
Sammenhængen mellem forfatterskabet og fortiden, samtiden og eftertiden belyst ud fra Lykke-Per.

Mødeledelse: Birgitte Hesselaa og Flemming Behrendt

PROGRAM

Fredag 2. august
14.00-15.30 cand.mag. Flemming Behrendt: Lykke-Per – hvilken udgave er den bedste, og hvilken udgave er den første?

15.30-16.00 Kaffepause.

kl. 16.00-17.30 sognepræst, cand.theol. Elsebeth Diderichsen: Jakobe og Inger - de kvindelige poler i Lykke-Pers univers.

18.30: middag.

20.00-21.30 Forfatteren, cand.mag. Jan Sonnergaard: Realisme? AFLYST

23.00-01.00 Natkassen: 1. del af Lykke-Per, Jørgen Ljungdalhs dramatisering for Aarhus Teater, 1988 i TV-udgave fra 1989.

Lørdag 3. august
9.30-11.00. lektor Søren Schou: Arven efter Henrik Pontoppidan og Lykke-Per.

11.00-11.30 Kaffepause.

11.30-13.00: stud.mag. Thomas Wittendorff: Selvforholdet som erstatning for gudsforholdet. Nietzsche og Lykke-Per. - Herefter en præsentation af Jørgen Moestrups forskning i dialog med Fl. B.

13.00 Frokost.

14.00-15.30 lektor, dr.phil. Børge Kristiansen: "Korset eller Champagneglasset". Om selvantagelsens dialektik i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Luthers teologi og Schopenhauers filosofi. En arbejdshypotese.

16.00: Improviseret udflugt i omegnen f.eks. til Nørre Vosborg herregård og ådalene ved Storeå og Lilleå. Eller
16.00-18.00: Lykke-Per, 1. del (gentagelse fra Natkassen fredag).

18.30 Middag med efterfølgende underholdning. Se hertil Sangbladet

23.00-01.00 Natkassen: Lykke-Per, 2. del.

Søndag 4. august
9.30-11.00 adjunkt, ph.d. Aksel Haaning: Nye perspektiver på Pontoppidans natursyn.

11.30 Evaluering.

12.00 Frokost.

Derefter afrejse.