Hans Tegner

(1853-1932) blev mest berømmet som Holberg-illustrator. Han var københavnsk litografsøn og blev opflasket i faget, arbejdede allerede som dreng i faderens virksomhed. tegnede selv og gik på Kunstakademiet 1869-78. Opfindsomhed og lune præger hans illustrationer til "jubilæumsudgaven" af Holbergs komedier som han arbejdede på i årene 1883-88. I 1901 afsluttede han sit andet hovedværk: illustrationerne til "verdensudgaven" af H.C. Andersens eventyr. Fra 1897 var han titulær professor.

Pontoppidans værk har han bidraget til i følgende titler:

"Kasper Kappers Endeligt" i Folkets Almanak, 1889.

Muld, 1891, omslag, bindtegning og vignetter ved indgangen til de forskellige "Bøger".

Det forjættede Land, omslag, bindtegning og vignetter ved indgangen til de forskellige "Bøger".

Minder 1893: omslag og bindkomposition.

Dommens Dag, 1895, omslag, bindtegning og vignetter ved indgangen til de forskellige "Bøger".

Kirkeskuden, 1897, tegning som forlæg for to forskellige indbindinger og forsats.

Det forjættede Land, 1898, omslag, bindtegning og vignetter ved indgangen til de forskellige "Bøger".

Lykke-Pers 1. udgave i otte bind.

Vildt, 2.udg. 1899, tegning som forlæg for to forskellige indbindinger og forsats.

Det store Spøgelse, 1904, dekorationer.

Nattevagt, andenudgave 1905, tegning over for titelbladet.