Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
30. marts 1942

Lykke-Per på fransk

København d. 30/3-42

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Fra Éditions Stock i Paris har vi i Dag faaet Meddelelse om, at de er interesseret i "Lykke-Per" og tilbyder følgende Honorar for den franske Oversættelsesret:

5% af Bogladeprisen for de første 3000 Eksplr. og 10% derefter. […] Forlaget […] har betalt et tilsvarende Honorar til Sigrid Undset for "Kristin Lavransdatter", […] Saavidt vi forstaar, er det Stocks Hensigt at udgive en Del af "Lykke-Per" nu og Resten af Bogen i Løbet af 3 Aar. […] Vi beder Dem derfor venligst meddele os, om De kan acceptere disse Betingelser. Vi skal da forsøge at ordne Sagen paa bedste Maade.1

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
I. Andersen.

 
[1] Pontoppidans svar kendes ikke; men han må have accepteret forslaget, da 1. del af bogen foreligger som Pierre le chanceux (1947). Tilsyneladende er fortsættelsen aldrig kommet. Se Nationaltidende 24.10.1947 og Frederiksborg Amts Avis 28.6.1987. (Skjerbæks note). tilbage