Lykke-Per A I-VIII, 1898-1904

Førsteudgaven af Lykke-Per i otte bind udgør for så vidt en torso, al den grund Pontoppidan begyndte arbejdet med den samlede udgave endnu før han havde afsluttet den første. Derfor beder han på sidste side af udgaven om at en vurdering af værket lægger den samlede udgave til grund. Det betyder dog ikke at førsteudgaven derfor er uden interesse for den initierede læser. Derfor offentliggøres den her i takt med redigeringen af Paul Larkins engelske oversættelse af 1905-udgaven af Lykke-Per. Et arbejde der har givet redaktøren fornyet lejlighed til fordybelse i samspillet mellem de i alt tre forskellige udgaver af romanen. Om dette kan læses udførligt i 4. kapitel af min afhandlingen om Henrik Pontoppidans omarbejdelser.