Familjeliv

Litteratur

Henrik Pontoppidan: Familjeliv (København, Gyldendal, 1940)

[Familjeliv] er en skildring af hans andet ægteskab med Antoinette Kofoed, datter af kontorchef Kofoed. Han tilbragte sin meste tid i roligt forfatterskab på forskellige steder i Nordsjælland. Om sommeren var han oftest i Rørvig, nogle gange i redaktør Galschiøts sommerhus i Helsingør, om hvilket han gerne kunde have fortalt lidt mere. Han var på nogen rejser i Tyskland, en gang efter en overstået operation for en kur. På en af disse rejser så han Bismarck i hans sidste år. Tyskerne tiltalte ham i øvrigt ikke synderlig. Han syntes bedre om Norge, hvortil han rejste flere gange. Han følte sig mærkelig tiltrukket af Hans E. Kinck, ligesom han føler sig draget til Erik Henrichsen. Om sine værkers historie giver Pontoppidan os kun sparsom underretning. Derimod er der episodisk fortalt lidt om hans forbindelse med forskellige danske forfattere, Goldschmidt, brødrene Ernst og Edvard Brandes, Drachmann og Stuckenberg; af disse er især Stuckenberg skildret med megen sympati. Pontoppidan skriver et lindt og let dansk som læses med velbehag og dog ikke savner brod.

N. M.