Henrik Pontoppidans digte

Pontoppidans digte uden for det bogtrykte forfatterskab er ikke mange, ca. 35, og han ønskede dem ikke selv optrykt før efter sin død. Udover disse lejlighedsdigte, heriblandt en håndfuld dedikationsdigte, er i det fiktive forfatterskab digte tillagt forfatterjeget, navngivne figurer eller indlagte som "falske" citater fra "virkeligheden" (f.eks. aftensangen i Det forjættede Land).

En pålidelig udgave af de samlede digte har længe været savnet, skønt de enkeltvis, i håndfulde eller med tilnærmet fuldstændighed har været trykt adskillige gange siden forfatterens død1. Om digtene kan der på dette netsted læses i Orla Lundsbos kronik, i Jørgen Fafners artikel om "Henrik Pontoppidans verskunst" og i Flemming Behrendts anmeldelse af Børge Andersens udgave af digtene.

Einar Nielsen samlede og kommenteret i 1999 og i 2001 alle digte i hele forfatterskabet uanset om de oprindeligt er skrevet af Pontoppidan eller ej. Hans samling, Digte i Henrik Pontoppidans forfatterskab, udkom som privattryk 2001 og kan læses her på netstedet. Desuden samlede og kommenterede han, men hovesagelig fra sekundære kilder, Pontoppidans lejlighedsdigte.

Her er en kronologisk oversigt over de digte der af netstedets redaktion på grundlag af de originale tryk eller manuskripter indtil nu er lagt op i kommenterede udgaver og dermed afløser Einar Nielsens:

1872 Soldesang

1873 Kantate ved "Valhals" Gjenåbning

1874 Digt til Valhal

1879 Alfer små

1885 Rotter

1886 Kong Salomon og Jørgen Hattemager

1886 [Jul]

1891 Nu trækker Bonden sit Hors i stald

1894 Til Annette P. fra H.P.

1896 En Kæmpegrav ved Havet/Danmark

1896 "Prosadigt"

1901 Til Antoinette

1903 Vi ejer Skatte nok

1905 Til Til Antoinette Pontoppidan

1905 Det danske Parnas

1906 5 Marts 1906

1906 Til Holger Drachmann

1906 "Unge Dage"

1912 Den 4de Februar

1912-versionen af Jul: Ved Lygtens Skin ...

1913 Til Mindefesten 11. Februar

1914 Hjalmar Bergstrøm

1914 Ragnarok

1917 Sølvbruden

1918 Det lyder som et Eventyr

1919 Memorandum

1919-38 Tilståelse

1920 Stævnemødet

1924 Det var hans Gerning i vort Land

1931 En gammeldags Pontoppidan

1931 Syndebukken A

1936 Syndebukken B

[1] siden forfatterens død: Se bl.a. 1. oplag af Cai M. Woel: Henrik Pontoppidan, bd. 2, 1945, s. 177-99; F.J. Billeskov Jansen: Den danske Lyrik efter 1870, 1966, s. 26-27 m. tilh. noter s. 301. tilbage