Det var hans Gerning i vort Land

Det var hans Gerning i vort Land
med Holbergs Smil og Wessels Pil
at dæmpe ned den vilde Brand
hos alle Skræddersjæle små
med Heltesporer på.
Han kaldte hjem fra Eventyr
så mangen blindt forløben Fyr
og lærte ham at lytte til
de søgne Dages Orgelspil,
de dybe Brus, det stille Sus
af Skoven ved hans Moders Hus.

Henrik Pontoppidan